O projekte

Diplomovka.sme.sk je najvm slovenskm verejnm katalgom vedeckch prc. Njdete tu najm diplomov, ale aj rigorzne i dizertan prce. Ak ste spene ukonili tdium, pomte ostatnm a pridajte do katalgu aj vau vlastn diplomovku.

o vs najviac zaujalo:

MODELOVANIE A OPTIMALIZCIA TECHNOLOGICKCH PARAMETROV PRI AHAN VݍAKOV Z TRIP OCEOVCH PLECHOV (2014 | pridan 26. novembra 2014)

SV. AUGUSTN V DIELE FRANCESCA PETRARCU (2014 | pridan 30. decembra 2014)

NVRH DVOJKOLESOVHO DOPRAVNHO PROSTRIEDKU S PARALELNM USPORIADANM KOLIES (2014 | pridan 26. novembra 2014)

Poskytovanie a financovanie zdravotnej starostlivosti vo vybranch krajinch Eurpskej nie (2013 | pridan 23. marca 2015)

MODELOVANIE A VIZUALIZCIA ELEZNINHO HLUKU PRE RZNE PREVDZKOV REIMY (2014 | pridan 26. novembra 2014)

Najnovie diplomov prce

(2002 | pridan 28. septembra 2019)

Dames weats; kolite: {||} [url=http://marshag.ru][/url] .

Akadmie Akadmia Policajnho zboru v Bratislave Katedra policajnch sluieb | PRRODN VEDY Matematick vedy Algebra a teria sel

2hlasy Dostupn cel text prce: WEB

Stairs and fences made of glass, wood, metal (1997 | pridan 26. jla 2019)

Nomono buile; kolite: [url=https://stairsprom.ru/uslugi/]{ | }

, , , . , , . , , , . , , , , . , https://stairsprom.ru/uslugi/ - , . , ,

Akadmie Akadmia Policajnho zboru v Bratislave Katedra policajnch sluieb | PRRODN VEDY Matematick vedy Algebra a teria sel

2hlasy Dostupn cel text prce: WEB

ENERGETICK BILANCIA BIOPLYNOVEJ STANICE V KAPUANOCH PRI PREOVE (2017 | pridan 9. jla 2017)

Bc. Jozef Koej; kolite: Ing. Lenka Bobusk, PhD.

KOEJ, Jozef. Energetick bilancia bioplynovej stanice v Kapuanoch pri Preove [diplomov prca]. Preovsk univerzita v Preove (Preov, Slovensko). Fakulta humanitnch a prrodnch vied. Katedra ekolgie. kolite: Ing. Lenka Bobusk, PhD. Konzultant Mgr. Jn Sarva. Stupe odbornej kvalifikcie: magister Preov: FHPV PU, 2017. s.

Preovsk univerzita Fakulta humanitnch a prrodnch vied Katedra ekolgie | PRRODN VEDY Matematick vedy Ostatn prbuzn odbory

3hlasy Dostupn cel text prce: PDF

Pozri vetky diplomov prce

 

Vysok koly a univerzity:

Akadmie (8)

APZBA (8), ...

Bratislavsk vysok kola prva (4)

FP (4), ...

City University Bratislava (4)

FCUB (4), ...

Ekonomick univerzita Bratislava (43)

FHI (14), FMV (6), NHF (8), OF (9), ...

Katolcka univerzita v Ruomberku (55)

FF (42), PF (4), KTFKE (9), ...

Preovsk univerzita (38)

FHPV (15), FF (13), GBF (1), PDF (5), PBF (3), FM (1), ...

Slovensk ponohospodrska univerzita v Nitre (21)

FAPZ (9), FEM (5), FZKI (4), MF (1), FESRR (2), ...

Slovensk technick univerzita v Bratislave (82)

FEI (23), CHTF (35), FIIT (11), MTF (5), SvF (7), SJF (1), ...

Technick univerzita v Koiciach (126)

FBERG (2), FEI (100), FVTPO (1), HF (4), SVF (2), SJF (17), ...

Technick univerzita vo Zvolene (24)

DF (16), FEE (2), FEVT (3), LF (3), ...

Trenianska univerzita Alexandra Dubeka (10)

FM (4), FPT (1), FSEV (3), FST (2), ...

Trnavsk univerzita (28)

FF (13), FZSP (5), PDF (2), PF (6), TF (2), ...

Univerzita Komenskho (546)

FEVTH (2), FM (36), FMFI (345), FSES (3), FTVS (2), FiF (68), JFMed (1), Pdf (23), PrF (18), PriF (37), FMED (7), RCMBF (4), ...

Univerzita Kontantina filozofa v Nitre (26)

FPV (4), FSV (5), FF (14), PF (3), ...

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (77)

EF (42), FINANC (2), FHV (7), FPVMV (13), PRF (2), FPV (8), PDF (3), ...

Univerzita Pavla Jozefa afrika v Koiciach (83)

FVS (2), MEDIC (1), PRAVO (10), PF (70), ...

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (14)

FMK (8), FF (6), ...

Univerzita veterinrneho lekrstva a farmcie v Koiciach (4)

KUVLF (4), ...

Vysok kola muzickch umen v Bratislave (7)

HTF (2), FTF (3), DF (2), ...

ilinsk univerzita (2164)

FEL (639), FPEDAS (473), FPV (7), FRI (259), FSI (13), SVF (286), SF (487), ...

Univerzita mimo Slovenska (66)

F (25),