sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg

O projekte

Diplomovka.sme.sk je najväčším slovenským verejným katalógom vedeckých prác. Nájdete tu najmä diplomové, ale aj rigorózne či dizertačné práce. Ak ste úspešne ukončili štúdium, pomôžte ostatným a pridajte do katalógu aj vašu vlastnú diplomovku.

Čo vás najviac zaujalo:

Tvorba učiaceho sa systému na rozpoznávanie vizuálnej informácie (Implementácia v systéme AIBO) (2013 | pridané 7. septembra 2013)

Rodičovský príspevok v systéme štátnej sociálnej podpory (2012 | pridané 23. októbra 2013)

Multikulturalizmus a práva menšín (2012 | pridané 16. augusta 2013)

Raising English language learners’ metacognitive awareness: Focus on learning styles (2013 | pridané 30. augusta 2013)

Vplyv mikroštruktúry po kalení na deformácie a mechanické vlastnosti Cr a MnCrV ocelí (2010 | pridané 20. júla 2013)

Najnovšie diplomové práce

Postoj Francúzskej republiky ku krajinám Maghrebu v kontexte Arabskej jari (2014 | pridané 6. októbra 2014)

Mgr. Tomáš Sokol; Školiteľ: PaedDr. Mária Rošteková, PhD.

Francúzska zahraničná politika má veľmi dlhú tradíciu pôsobenia v Maghrebe. Previazanosť týchto dvoch celkov je v dnešnej dobe natoľko vysoká, že zásadné zmeny vyvolajú okamžitú reakciu na oboch stranách.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov » Katedra medzinárodných vzťahov a diplomacie KMVAD | SPOLOČENSKÉ VEDY » Sociálne vedy » Ostatné príbuzné odbory

1hlas Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Odraz morfotektonického vývoja Tatier v pozdĺžnych profiloch ich dolín (2014 | pridané 1. októbra 2014)

Michal Havaš; Školiteľ: prof. RNDr. Jozef Minár, Csc.

Diplomová práca sa zaoberá morfotektonikou Tatier prostredníctvom 11 pozdĺžnych profilov ich tokov. Spracované boli empirické aj teoretické profily. Terénne práce sa zamerali najmä na zozbieranie údajov o charakteristike puklinových a vrstevných plôch, veľkostí klastov v tokoch a segmentáciu korýt viazanú na oddeľovanie a transport častíc.

Akadémie » Akadémia Policajného zboru v Bratislave » Katedra policajných služieb | PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Fyzická geografia a geoekológia

2hlasy Dostupný celý text práce: PDF

Súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku (2013 | pridané 11. septembra 2014)

Mgr. Radka Galková; Školiteľ: Mgr. Nemenovany, PhD

Diplomová práca mapuje súčasný stav domáceho vzdelávania na Slovensku a snaží sa porovnať jeho fungovanie s vybranými krajinami Európskej únie a Spojenými štátmi. Stručne charakterizuje alternatívne školstvo a snaží sa domáce vzdelávanie zaradiť medzi funkčné alternatívy vzdelania.

Trnavská univerzita » Teologická fakulta » Iná katedra | HUMANITNÉ VEDY » Teologické vedy » Katolícka teológia

2hlasy

Pozri všetky diplomové práce

 

Vysoké školy a univerzity:

Akadémie (7)

APZBA (7), ...

Bratislavská vysoká škola práva (4)

FP (4), ...

City University Bratislava (4)

FCUB (4), ...

Ekonomická univerzita Bratislava (42)

FHI (13), FMV (6), NHF (8), OF (9), ...

Katolícka univerzita v Ružomberku (55)

FF (42), PF (4), KTFKE (9), ...

Prešovská univerzita (32)

FHPV (8), FF (13), GBF (1), PDF (6), PBF (3), FM (1), ...

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre (21)

FAPZ (9), FEM (5), FZKI (4), MF (1), FESRR (2), ...

Slovenská technická univerzita v Bratislave (82)

FEI (23), CHTF (35), FIIT (11), MTF (5), SvF (7), SJF (1), ...

Technická univerzita v Košiciach (112)

FBERG (2), FEI (100), FVTPO (1), HF (4), SVF (1), SJF (4), ...

Technická univerzita vo Zvolene (24)

DF (16), FEE (2), FEVT (3), LF (3), ...

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka (9)

FM (4), FPT (1), FSEV (2), FST (2), ...

Trnavská univerzita (28)

FF (13), FZSP (5), PDF (2), PF (6), TF (2), ...

Univerzita Komenského (548)

FEVTH (2), FM (36), FMFI (345), FSES (3), FTVS (2), FiF (68), JFMed (1), Pdf (23), PráF (21), PriF (37), FMED (7), RCMBF (3), ...

Univerzita Konštantina filozofa v Nitre (25)

FPV (4), FSV (5), FF (13), PF (3), ...

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (78)

EF (42), FINANC (2), FHV (7), FPVMV (13), PRF (2), FPV (9), PDF (3), ...

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (83)

FVS (2), MEDIC (1), PRAVO (10), PF (70), ...

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave (13)

FMK (8), FF (5), ...

Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach (4)

KUVLF (4), ...

Vysoká škola muzických umení v Bratislave (7)

HTF (2), FTF (3), DF (2), ...

Žilinská univerzita (2163)

FEL (638), FPEDAS (473), FPV (7), FRI (259), FSI (13), SVF (286), SF (487), ...

Univerzita mimo Slovenska (66)

F (25),