diplomovka.sme.sk » Vloženie vedeckej (diplomovej) práce

Formulár pre vloženie vedeckej (diplomovej) práce

Prostredníctvom nasledovného formulára môžete pridať vedeckú prácu (diplomovú prácu, dizertačnú prácu, rigoróznu prácu,...) do katalógu. Prečítajte si prosím pravidlá, ktoré platia pre zaradenie vedeckých prác do katalógu. V prípade akýchkoľvek nejasností nám prosím napíšte.

Hviezdičkou * zvýraznené položky sú povinné.

Údaje o vedeckej (diplomovej) práci v pôvodnom jazyku

Vypľňajte nasledovné položky v tom jazyku, v akom je napísaná vedecká (diplomová) práca.

Vyberte druh vedeckej práce, ktorú vkladáte.

Uveďte prosím celý názov vedeckej (diplomovej) práce, prípadne aj podtitul.

 

Prepíšte prosím abstrakt vedeckej (diplomovej) práce. Abstrakt môže byť ľubovoľne dlhý. Nepoužívajte žiadne HTML značky.

Stručne popíšte predmet vedeckej práce. Ak necháte toto pole nevyplnené, text sa vytvorí automaticky z abstraktu vedeckej práce.

Uveďte kľúčové slová, ktoré výstižne charakterizujú predmet vedeckej práce. Kľúčové slová oddeľte čiarkou.
 

Údaje o vedeckej (diplomovej) práci v anglickom jazyku

Údaje v tomto odstavci nemusíte vypĺňať, ak ste predchádzajúci odstavec vyplnili v anglickom jazyku.

Uveďte prosím celý názov vedeckej práce, prípadne aj podtitul.

Prepíšte prosím abstrakt vedeckej práce. Abstrakt môže byť ľubovoľne dlhý. Nepoužívajte prosím HTML značky.

Stručne popíšte predmet vedeckej práce v angličtine. Ak necháte toto pole nevyplnené, text sa vytvorí automaticky z abstraktu vedeckej práce v angličtine.

Uveďte kľúčové slová, ktoré výstižne charakterizujú predmet vedeckej práce. Kľúčové slová oddeľte čiarkou.
 

Autor vedeckej (diplomovej) práce - Diplomant

 

Napíšte meno a priezvisko autora vedeckej práce.

Uveďte kontaktné údaje na autora, ktoré sa budú zobrazovať pri vedeckej práci.
 

Vkladateľ vedeckej (diplomovej) práce

 

Uveďte meno alebo názov subjektu, ktorý vkladá vedeckú prácu miesto autora. Ak je vkladateľ zároveň autorom, nevypĺňajte toto pole.
 

Kontaktné údaje do portálu DIPOMOVKA

 

Kontaktný e-mail sa nebude zobrazovať na webových stránkach portálu Diplomovka. Slúži na komunikáciu medzi diplomantom resp. vkladateľom a portálom.

Zadajte heslo pre možnosť neskorších úprav alebo vymazania vedeckej práce. Ak vkladáta viac diplomových prác pod jednou emailovou adresou, zvoľte rôzne heslá.

Zopakujte heslo!
 

Vedúci vedeckej (diplomovej) práce - Školiteľ

 

Zadajte titul, meno a priezvisko školiteľa.
 

Zaradenie vedeckej (diplomovej) práce

 

Vyber univerzitu:

Vyber fakultu:

Vyber katedru:

Ak sa v zozname nenachádza potrebná škola, napíšte ju prosím nižšie do políčka "Poznámky".

Vyber hlavný odbor:

Vyber 1. pododbor:

Vyber 2. pododbor:
Ak sa v zozname nenachádza žiadny vhodný vedný odbor, napíšte ho prosím nižšie do políčka "Poznámky".
 

Umiestnenie vedeckej (diplomovej) práce

 

Ak je dostupná aj on-line na internete, uveďte prosím jej URL, napríklad http://www.mojastranka.sk/diplomovka.html

Môžete priložiť aj súbor elektronickej verzie vedeckej práce (napr. vo formáte ARJ, PDF, DOC, RAR, ZIP). Priložte prosím len jeden súbor. Ak máte vedeckú prácu vo viacerých súboroch, skomprimujte ju do jedného súboru (napr. programom WinZip). Veľkosť súboru nesmie byť viacej ako 8 MB.
E-mail: diplomovkazavináčsme.sk
Ak vedecká práca zaberá viac ako 8 MB, pošlite nám ju e-mailom na adresu diplomovkazavináčsme.sk
 

Poznámky pre autorov portálu

 

Sem môžete vložiť názov chýbajúcej katedry či fakulty, vedného odboru a pod.
 

Bezpečnostný kód

 
Kontrola
Jedná sa o ochranu proti automatickým robotom.