Kľúčové slová: "právna istota"

Zobrazuje sa 1 až 1 diplomových prác z 1.
Predchádzajúca stránka | 1 | Nasledujúca stránka

Princípy právneho štátu (2008 | pridané 14. januára 2008)

Bc. Júlia Nagyová; Školiteľ: Doc. JUDr. Eva Ottová, CSc.

V článku 1 Ústavy Slovenskej republiky sa píše, že Slovenská republika je zvrchovaný, demokratický a právny štát. Právny štát je synonymum zákonnej alebo ústavnej vlády, avšak nijaká ústava na svete, a teda ani Ústava Slovenskej republiky nemôže zabrániť tomu, aby sa štátna moc, ktorá je vybudovaná na jej základoch, nemohla premeniť na totalitný štát.

Univerzita Komenského » Právnická fakulta » Katedra teórie práva a sociálnych vied | SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy » Ostatné príbuzné odbory

38hlasov Dostupný celý text práce: PDF
Predchádzajúca stránka | 1 | Nasledujúca stránka