Kľúčové slová: "rendering"

Zobrazuje sa 1 až 4 diplomových prác z 4.
Predchádzajúca stránka | 1 | Nasledujúca stránka

Stereo adventura s využitím programu Adobe Flash (2011 | pridané 4. mája 2013)

Branislav Paulis; Školiteľ: Mgr. Lukáš Kalčok

Cieľom tejto bakalárskej práce je vytvoriť krátku hru zo žánru adventúra využívajúcu pasívnu stereoprojekciu. Hra je spracovaná ako 2D aplikácia, ktorá však vďaka vykresleniu trojrozmernej grafiky a stereoskopickému zobrazeniu vytvára ilúziu priestoru s treťou dimenziou. Implementovaná je pomocou nástroja Adobe Flash a jej programová čast demonštruje predovšetkým algoritmus na hľadanie cesty.

Univerzita mimo Slovenska » Fakulta » Katedra | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

7hlasov Dostupný celý text práce: PDF | WEB

Renderovanie zložitých farebných náterov zahrňujúce metalické a perleťové efekty (2006 | pridané 5. augusta 2006)

Michal Klempai; Školiteľ: Doc. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD.

Táto diplomová práca sa venuje problematike zobrazovania a navrhovania nových alebo už existujúcich automobilových náterov. V práci nájdete široký prehľad možností analytického vyjadrenia BRDF (Bidirectional Reflectance Distribution Function) automobilového náteru, ako aj metódy, ktorými dokážeme nasníma? BRDF existujúceho náteru.

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

36hlasov Dostupný celý text práce: WEB

Mass Scenes Rendering Framework (2001 | pridané 25. januára 2005)

Dušan Bezák; Školiteľ: Rasťo Kráľovič

The computer-based creation of realistic images often requires to generate large amount of similar objects - a mass scene. Common modelling and rendering tools offer only the support to copy or clone...

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika » Počítačová grafika

33hlasov Dostupný celý text práce: WEB

SIMD Optimization in Volume Rendering (2005 | pridané 21. júna 2005)

Anton Vaško; Školiteľ: Ing. Miloš Šrámek

T

Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra aplikovanej informatiky | PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy

21hlasov
Predchádzajúca stránka | 1 | Nasledujúca stránka