diplomovka.sme.sk » Prehľady » Zoznam vedných odborov v Českej republike

Zoznam vedných odborov v Českej republike

Klasifikácia vedných odborov podľa CEV (Centrální evidence projektů výzkumu a vývoje) a RIV (Rejstřík informací o výsledcích) v Českej republike. Každý záznam obsahuje kód a názov vedného odboru.

 • AA Filosofie a náboženství
 • AB Dějiny
 • AC Archeologie, antropologie, etnologie
 • AD Politologie a politické vědy
 • AE Řízení, správa a administrativa
 • AF Dokumentace, knihovnictví, práce s informacemi
 • AG Právní vědy
 • AH Ekonomie
 • AI Jazykověda
 • AJ Písemnictví, mas–media, audiovize
 • AK Sport a aktivity volného času
 • AL Umění, architektura, kulturní dědictví
 • AM Pedagogika a školství
 • AN Psychologie
 • AO Sociologie, demografie
 • AP Městské, oblastní a dopravní plánování
 • AQ Bezpečnost a ochrana zdraví, člověk – stroj
 • BA Obecná matematika
 • BB Aplikovaná statistika, operační výzkum
 • BC Teorie a systémy řízení
 • BD Teorie informace
 • BE Teoretická fyzika
 • BF Elementární částice a fyzika vysokých energií
 • BG Jaderná, atomová a molekulová fyzika, urychlovače
 • BH Optika, masery a lasery
 • BI Akustika a kmity
 • BJ Termodynamika
 • BK Mechanika tekutin
 • BL Fyzika plasmatu a výboje v plynech
 • BM Fyzika pevných látek a magnetismus
 • BN Astronomie a nebeská mechanika, astrofyzika
 • BO Biofyzika
 • CA Anorganická chemie
 • CB Analytická chemie, separace
 • CC Organická chemie
 • CD Makromolekulární chemie
 • CE Biochemie
 • CF Fyzikální chemie a teoretická chemie
 • CG Elektrochemie
 • CH Jaderná a kvantová chemie, fotochemie
 • CI Průmyslová chemie a chemické inženýrství
 • DA Hydrologie a limnologie
 • DB Geologie a mineralogie
 • DC Seismologie, vulkanologie a struktura Země
 • DD Geochemie
 • DE Zemský magnetismus, geodesie, geografie
 • DF Pedologie
 • DG Vědy o atmosféře, meteorologie
 • DH Báňský průmysl včetně těžby a zpracování uhlí
 • DI Znečištění a kontrola vzduchu
 • DJ Znečištění a kontrola vody
 • DK Kontaminace a dekontaminace půdy včetně pesticidů
 • DL Jaderné odpady, radioaktivní znečištění a kontrola
 • DM Tuhý odpad a jeho kontrola, recyklace
 • DN Vliv životního prostředí na zdraví
 • DO Ochrana krajinných území
 • EA Morfologické obory a cytologie
 • EB Genetika a molekulární biologie
 • EC Imunologie
 • ED Fyziologie
 • EE Mikrobiologie, virologie
 • EF Botanika
 • EG Zoologie
 • EH Ekologie – společenstva
 • EI Biotechnologie a bionika
 • FA Kardiovaskulární nemoci včetně kardiochirurgie
 • FB Endokrinologie, diabetologie, metabolismus, výživa
 • FC Pneumologie
 • FD Onkologie a hematologie
 • FE Ostatní obory vnitřního lékařství
 • FF ORL, oftalmologie, stomatologie
 • FG Pediatrie
 • FH Neurologie, neurochirurgie, neurovědy
 • FI Traumatologie a ortopedie
 • FJ Chirurgie včetně transplantologie
 • FK Gynekologie a porodnictví
 • FL Psychiatrie, sexuologie
 • FM Hygiena
 • FN Epidemiologie, infekční nemoci a klinická imunologie
 • FO Dermatovenerologie
 • FP Ostatní lékařské obory
 • FQ Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
 • FR Farmakologie a lékárnická chemie
 • FS Lékařská zařízení, přístroje a vybavení
 • GA Zemědělská ekonomie
 • GB Zemědělské stroje a stavby
 • GC Pěstování rostlin, osevní postupy
 • GD Hnojení, závlahy, zpracování půdy
 • GE Šlechtění rostlin
 • GF Choroby, škůdci, plevely a ochrana rostlin
 • GG Chov hospodářských zvířat
 • GH Výživa hospodářských zvířat
 • GI Šlechtění a plemenářství hospodářských zvířat
 • GJ Choroby a škůdci zvířat, veterinární medicina
 • GK Lesnictví
 • GL Rybářství
 • GM Potravinářství
 • IN Informatika
 • JA Elektronika a optoelektronika, elektrotechnika
 • JB Senzory, čidla, měření a regulace
 • JC Počítačový hardware a software
 • JD Využití počítačů, robotika a její aplikace
 • JE Nejaderná energetika, spotřeba a užití energie
 • JF Jaderná energetika
 • JG Hutnictví, kovové materiály
 • JH Keramika, žáruvzdorné materiály a skla
 • JI Kompositní materiály
 • JJ Ostatní materiály
 • JK Koroze a povrchové úpravy materiálu
 • JL Únava materiálu a lomová mechanika
 • JM Inženýrské stavitelství
 • JN Stavebnictví
 • JO Pozemní dopravní systémy a zařízení
 • JP Průmyslové procesy a zpracování
 • JQ Strojní zařízení a nástroje
 • JR Ostatní strojírenství
 • JS Řízení spolehlivosti a kvality, zkušebnictví
 • JT Pohon, motory a paliva
 • JU Aeronautika, aerodynamika, letadla
 • JV Kosmické technologie
 • JW Navigace, spojení, detekce a protiopatření
 • JY Střelné zbraně, munice, výbušniny, bojová vozidla
 • KA Vojenství