Náš tím

O portál Diplomovka sa stará zatiaľ malý tím vedený Andrejom Probstom. Radi uvítame ďalších nadšencov ako sme my, ktorí by nám pomohli rozvíjať myšlienky portálu. Nechceme zostať len pri portáli pre Diplomové práce, chceme vytvoriť prídavné služby voľne prístupné pre všetkých, ktoré budú postavené na diplomových prácach.

V súčasnosti hľadáme ľudí, ktorí majú skúsenosti s otvorenými digitálnymi archívmi, ontológiami, sémantikou, ... Pokiaľ máte unikátne nápady, ako ďalej využiť zozbierané diplomové, pomôžte nám zrealizovať ich! Nechceme zostať len pri diplomových prácach, do budúcna sa chceme orientovať smerom k vede a výskumu. Aj z tejto oblasti radi uvítame vašu pomoc.

Členovia tímu

Andrej Probst

Andrej Probst

Andrej je vedúci projektu Portálu Diplomovka. Na starosti má definovanie cieľov portálu, vývoj samotného portálu, hľadanie nových rozšírení, ... Snaží sa z portálu vytvoriť otvorený digitálný archív diplomových prác.

Venuje sa vývoju internetových aplikácií, optimalizácii pre vyhľadávače, internetovým štandardom.

Karol Böhm Klein

Karol je spolu s Andrejom spoluzakladateľom Portálu Diplomovka. Podieľal sa na dizajne internetových stránok portálu a definovaniu formálneho procesu vkladania diplomových prác.