diplomovka.sme.sk » Nástroje

Nástroje

Postupne budeme pre vás pripravovať nástroje, ktoré vám môžu pomôcť pri písaní diplomových prác.

Tvorba bibliografických odkazov a knižných citácií

Tento nástroj vám umožní vytvoriť bibliografický odkaz a citáciu pre nejakú konkrétnu knižnú publikáciu podľa medzinárodného štandardu ISO 690 pre Bibliografické odkazy, ktorý platí na Slovensku ako STN ISO 690.

Vytvor citáciu knižného zdroja

Tvorba bibliografických odkazov a citácií z elektronickej adresy

Tento nástroj vám umožní vytvoriť bibliografický odkaz a citáciu pre nejakú konkrétnu elektronickú adresu podľa medzinárodného štandardu ISO 690 - 2 pre Bibliografické citácie časť 2: Elektronické dokumenty.

Vytvor citáciu elektronického zdroja

Frekvenčná analýza slov

Pripravili sme nástroj, ktorý počíta frekvenčnú analýzu slov nachádzajúcich sa v názvoch a abstraktoch diplomových prác na portáli Diplomovka. Nástroj povoluje zadávať podmienku/y pre výber diplomových prác, pre ktoré sa vypočíta frekvenčná analýza.

Viac o frekvenčnej analýze

Tvorba dotazníkov

Pri tvorbe diplomovej práce je niekedy potrebné zozbierať názory, informácie od respondentov. Existujú online nástroje, kde vytvoríte dotazníky, rozpošlete odkaz na internetovú stránku s dotazníkom respondentom a čakáte na odpovede. Nástroj na dotazníky pripraví za vás aj vyhodnotenie.

Napíšte nám, aké nástroje na zber údajov od respondentov používate vy a aké máte s nimi skúsenosti.

SurveyCreator