diplomovka.sme.sk » O projekte DIPLOMOVÁ PRÁCA

O projekte DIPLOMOVÁ PRÁCA

Prečítajte si viac informácií o portáli pre Diplomové práce a o ľuďoch, ktorí tento portál pre vás pripravili. Radi si vypočujeme vaše názory aj vašu kritiku. Pomôžete nám tým prispôsobiť tento portál vašim požiadavkám. Za každý názor vopred ďakujeme.

Čo je Portál Diplomovka?

Myšlienkou portálu Diplomová práca je vytvoriť jedinečný zdroj informácií o diplomových prácach obhájených na všetkých slovenských vysokých školách. Základom portálu je databáza sekundárnych informácii o diplomových prácach. To znamená, že na stránkach portálu Diplomová práca nájdu návštevníci informácie o diplomových prácach obhájených v danom roku, na danej katedre, fakulte či vysokej škole, ďalej údaje o jej autorovi, školiteľovi, abstrakt a prípadne aj plný text diplomovej práce.

Hlavné ciele:

  • sprístupnenie diplomových prác
  • voľné šírenie odborných a vedeckých poznatkov
Viac informácií o projekte

Náš tím

O portál Diplomovka sa stará zatiaľ malý tím vedený Andrejom Probstom. Radi uvítame ďalších nadšencov ako sme my, ktorí by nám pomohli rozvíjať myšlienky portálu. Nechceme zostať len pri portáli pre Diplomové práce, chceme vytvoriť prídavné služby voľne prístupné pre všetkých, ktoré budú postavené na diplomových prácach.

Viac informácií o našom tíme

Spolupráca so školami

Snažíme sa nadviazať spoluprácu s fakultami a katedrami vysokých škôl a univerzít a presvedčiť ich o užitočnosti a prospešnosti portálu Diplomovka. Cieľom snaženia je vytvoriť takú spoluprácu, kedy by abstrakty diplomových prác z danej školy boli vložené do portálu. Prezrite si zoznam fakúlt a katedier, ktoré s nami už spolupracujú.

Viac informácií o spolupráci

Napísali o nás

Prečítaje si, čo ľudia píšu o portáli Diplomovka. Ak ste o nás niekde niečo čítali a chýba nám o tom záznam, budeme radi, ak nám dáte o tom vedieť.

Napísali o nás...