diplomovka.sme.sk » Odmeňujeme vaše diplomovky

Odmeňujeme vaše diplomovky

Upozornenie - odmeňovanie diplomových prác knihami naplánované na prvý polrok po spustení projektu diplomovka.sme.sk bolo ukončené v decembri 2007. Táto stránka zostane aktívna ešte niekoľko týždňov z archívnych dôvodov.

Diplomovka.sme.sk vás odmeňuje za to, že sprístupníte svoje diplomové, dizertačné či rigorózne práce aj ostatným.

  • Každý týždeň losujeme jedného nového autora práce, ktorý získava poukážku na nákup v hodnote 1000 Sk v internetovom obchode s knihami Martinus.sk

Ako sa zapojiť?

Stačí, ak pridáte na stránku diplomovka.sme.sk svoju diplomovú, dizertačnú alebo rigoróznu prácu.

  • Podmienkou zaradenia do týždenného zlosovania je vloženie celého textu diplomovej práce na stránku diplomovka.sme.sk.- výhru teda nemôžu získať autori, ktorí vložia len odkaz na inú stránku, kde je práca umiestnená.

Výhercovia za uplynulý týždeň sú zverejnení na diplomovka.sme.sk vždy do piatku nasledujúceho týždňa.

Autori prác musia pre odovzdanie výhry uviesť svoju funkčnú e-mailovú adresu, na ktorej budú o výhre informovaní. Použitie poukážky na nákup podlieha podmienkam predajcu, nájdete ich na Martinus.sk.

Doterajší výhercovia poukážok:

52. týždeň: Katarína Šuleková: Zážitkové vyučovanie hudobnej výchovy na ZŠ (1000 Sk)

51. týždeň: Veronika Reiffová: Tvorba komunikačnej stratégie firmy (1000 Sk)

50. týždeň: Silvia Lorencovičová: Osobnostné charakteristiky závislých od alkoholu a závislých od narkotík (1000 Sk)

49. týždeň: Peter Žitný: Štruktúra osobnosti a iracionalita v myslení vo vzťahu so senzitivitou voči nespravodlivosti. (1000 Sk)

48. týždeň: Janka Galajdová: Význam mäsa vo výžive ľudí a gény ovplyvňujúce kvalitu mäsa (1000 Sk)

47. týždeň: Matúš Chamula: Google hacking (1000 Sk)

46. týždeň: odmena neudelená

45. týždeň: Norbert Petrík: Divoké skládky a ich vplyv na životné prostredie (1000 Sk)

44. týždeň: Tomáš Vician: Artefakty pri snímaní biosignálov a metódy ich eliminácie (1000 Sk)

43. týždeň: RNDr. Ladislav Éhn: Polarizovateľnosť fluórovaných uhľovodíkov (1000 Sk)

42. týždeň: Peter Labanc: Vývoj šľachty na Spiši do konca 13. storočia (1000 Sk)

41. týždeň: Petra Lihanová: Feminizmus v kontexte minulosti a súčasnosti (participácia žien na politickom a spoločenskom živote) (1000 Sk)

40. týždeň: Róbert Svíba: Reklama ako manipulatívny nátlak (Kultúrne dôsledky a súvislosti reklamy (1000 Sk)


SEPTEMBER: Jana Vecerkova: Hodnoty a hodnotová orientácia žiakov 5.-7.ročníka špeciálnych základných škôl (4000 Sk)

39. týždeň: Michal Sedlák: Interactions of Coinage Metal Dimers with Water Molecule. Relativistic Effects. (1000 Sk)

38. týždeň: Jozef Marhefka: Vzťah silencia k realite ľudského života (1000 Sk)

37. týždeň: Roman Soska: Mediácia a probácia v trestnom konaní (1000 Sk)

36. týždeň: Dušana Slobodová: Posvadobný pohlavný výber u vrabca domáceho (1000 Sk)


august: Ondrej Martinský: Recognition of Vehicle Number Plates (4000 Sk)

35. týždeň: Michaela Oravská: Štúdium morfologických a imunologických zmien po experimentálnej leukóze a encephalitozoonóze králikov (1000 Sk)

34. týždeň: Viera Čagalová: Inovačné prostredie na Slovensku (príklad univerzít) (1000 Sk)

33. týždeň: Varvara Janovska: Diagnostické postupy pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní (1000 Sk)

32. týždeň: Zuzana Husárová: Post/Moderné podoby feminizmu – Prekročenie hraníc (1000 Sk)


júl 2007: Martin Jevčák: Účasť národnostných menšín na správe vecí verejných v SR a ČR (4000 Sk)

31. týždeň: Miriama Tomleinová: Problémy slobodných povolaní v Slovenskej republike (1000 Sk)

30. týždeň: Martina Barčiaková: Úloha logistického centra pri zvyšovaní výkonnosti cestnej dopravy v územnom celku (1000 Sk)

29. týždeň: Tomáš Trokšiar: Analýza využitia služieb poskytovaných na báze technológií xDSL vo svete s prihliadnutím na začlenenie do konvergovanej siete NGN, súčasný stav a trendy vývoja (1000 Sk)


jún 2007: Marek Hrdý: Riadenie podnikových rizík pri implementácii eura (4000 Sk)

28. týždeň: Jaroslava Hlinková: Analýza systému separovaného zberu odpadu v Martine (1000 Sk)

27. týždeň: Lenka Bubniaková: The Mathematics of Infectious Diseases (1000 Sk)

26. týždeň: Peter Drotár: Hodnotenie priepustnosti tranzitného plynovodu na území SR (1000 Sk)

25. týždeň: Marek Rusnák: Využitie záverov Prospect Theory pre rozhodovanie ekonomických subjektov (1000 Sk)

24. týždeň: Juraj Tomčík: Nábytok do slovenskej reštaurácie (1000 Sk)

23. týždeň: Andrej Kándl: Vytvorenie máp pokrytia signálom GSM (1000 Sk)

22. týždeň: Lenka Knezu: Rozhodovanie mladých ľudí pri výbere dôchodkovej správcovskej spoločnosti (1000 Sk)