sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra » Meteorologické podmienky vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
42 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Martin Vojtek

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2002

Školiteľ:
Dipl. Ing. Ján Peťo

Kľúčové slová:
lavína, meteorologická stanica, Vysoké Tatry, počasie, oblačnos

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Ekologické a environmentálne vedy

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Meteorologické podmienky vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a ich modelovanie

Martin Vojtek (Školiteľ: Dipl. Ing. Ján Peťo) | pridané: 18. mája 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Každoročne zahynie pod snehom z lavín asi 150 ľudí na celom svete [5; (Falk, 1994)]. V rokoch 1872 - 2001 zahynulo pod snehom z lavín v našich horách 207 ľudí (viď P.Tab.12). Najväčšie známe lavínové katastrofy postihli v r. 1924 osadu Rybô (Veľká Fatra - 18 obetí), r. 1956 v katastri Dolnej Lehoty (Nízke Tatry - 16 obetí) a r. 1974 pri Popradskom plese zahynulo 12 študentov.

Rozvoj turistiky a zvýšená popularita a dostupnosť zimných (často aj extrémnych) športov za posledné roky opäť po ekonomickom útlme postupne zvyšuje počet osôb pohybujúcich sa vo vysokohorskom teréne našich hôr. Preto je dôležité zaistiť bezpečnosť týchto ľudí, ktorých môže ohroziť okrem iného aj pád lavíny.

Škody na lesných porastoch spôsobené lavínami tiež nie sú zanedbateľné. Nevhodné zásahy spôsobené nevhodnou činnosťou, prípadne následnou nečinnosťou človeka môžu zvýšiť plochu lavínových svahov. Je potrebné hľadať spôsoby lepšieho využitia krajiny, ktoré priaznivo vplývajú na vysokohorský ekosystém. Je napríklad známe, že sezónny chov oviec v Západných Tatrách v minulosti mal priaznivé účinky na zdrsnenie hôľneho reliéfu, čo je svojim spôsobom protilavínové opatrenie.

Cieľom tejto práce však je vylepšiť a skvalitniť predpoveď lavínového nebezpečenstva v našom snáď najreprezentatívnejšom pohorí - vo Vysokých Tatrách, vďaka ktorej je možné zníži? škody spôsobené lavínami včasným odstrelom, no najmä zachráni? ľudské životy včasným varovaním, či zvýšenou pohotovosťou záchrannej Horskej služby. Pomocou numerických, štatisticky orientovaných modelov môžeme nadobudnúť väčšiu istotu vydanej predpovede, aj keď na predpovedanie tak stochastického javu, akým odtrh lavín nesporne je, treba najmä praktické skúsenosti a znalosť problematiky.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
kmkmd.dmc.fmph.uniba.sk/ vojtek/ diplomka/ diplomka.zip

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Iná katedra

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VOJTEK, Martin: Meteorologické podmienky vzniku lavín vo Vysokých Tatrách a ich modelovanie [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Iná katedra. Školiteľ: Dipl. Ing. Ján Peťo. Rok obhajoby: 2002