diplomovka.sme.sk » Katalóg » Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov » Predpokladaný prínos systému Galileo k zvýšeniu absolútneho...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
54 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Bc. Michal Plesník
michal.plesnik@gmail.com

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2005

Školiteľ:
prof. Ing. Ján Hefty, PhD

Kľúčové slová:
Galileo, GNSS, navigácia, GPS

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Geografické vedy » Geografická kartografia

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Stavebná fakulta » Katedra geodetických základov

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Predpokladaný prínos systému Galileo k zvýšeniu absolútneho určovania polohy

Bc. Michal Plesník (Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD) | pridané: 27. júna 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Galileo je nový európsky satelitný navigačný systém budovaný v spolupráci európskych štátov. Je vyvíjaný na požiadavku civilného sektora, to znamená, že v prípade politických kríz nebude pre civilné použitie blokovaný. Dokáže využívať najmodernejšie technológie na určovanie polohy a času a garantovať tomu adekvátnu dostupnosť a presnosť. Bude poskytovať vyššiu presnosť ako doposiaľ existujúce navigačné systémy a ponúkne garanciu nepretržitosti a akosti signálu, ktorá je podmienkou pre niektoré aplikácie, napríklad letectvo alebo lodnú dopravu. Jeho spolupráca s americkým GPS a ruským GLONASS-om podstatne zvýši dostupnosť a spoľahlivosť navigačných služieb, užívateľ bude schopný určiť svoju polohu zo všetkých družíc dostupných nad daným miestom pozorovania. Ďalšia jeho veľká výhoda je v tom, že dokáže varovať užívateľov, ak signál nebude korektný, čo má veľký význam pre aplikácie, kde je bezpečnosť prvoradá.

Vybudovaním a spustením Galilea do prevádzky v roku 2009, získa Európa nezávislosť v oblasti navigačných systémov.

Ešte je veľa vecí nedoriešených, ako napríklad vývoj multimodálnych prístrojov, prideľovanie licencií atď., ale už teraz možno povedať, že zavedenie Galilea bude mať veľký vplyv na väčšinu odvetví priemyslu a ekonomiky, a aj pre geodéziu bude znamenať kvalitatívny posun vpred.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/2501.pdf 1 785 272 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Stavebná fakulta - Katedra geodetických základov

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Knižnica a informačné centrum
Radlinského 11
Bratislava 1
813 68
http://www.svf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PLESNÍK, Michal: Predpokladaný prínos systému Galileo k zvýšeniu absolútneho určovania polohy [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Katedra geodetických základov. Školiteľ: prof. Ing. Ján Hefty, PhD. Rok obhajoby: 2005