sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
V. Pavlíková
r. 1997

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
laser, klíčenie, hypokotyl

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vplyv laseru na klíčenie semien

V. Pavlíková (Školiteľ: ? ?) | pridané: 5. júla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

V práci sú uvedené výsledky výskumu vplyvu rôznej intenzity žiarenia laseru na vybrané druhy poľnohospodárskych plodín. Výsledky jednoznačne potvrdili výrazný biostimulačný vplyv laseru na klíčivosť, dĺžku radikuly a hypokotylu. Zároveň sa určila optimálna dĺžka laserového žiarenia pre jednotlivé plodiny.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Iná katedra

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PAVLÍKOVÁ, V.: Vplyv laseru na klíčenie semien [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Iná katedra. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 1997