sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra » Vybrané pôdne charakteristiky v ekologických systémoch...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
45 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
R. Bartková
r. 2000

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
ekologický systém, biologická aktivita pôd

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Biologické vedy

Škola:
Prešovská univerzita » Fakulta humanitných a prírodných vied » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vybrané pôdne charakteristiky v ekologických systémoch hospodárenia

R. Bartková (Školiteľ: ? ?) | pridané: 5. júla 2005

Abstrakt diplomovej práce:

V diplomovej práci sú zhodnotené výsledky vybraných fyzikálnych a chemických parametrov pôd vo vzťahu k pôdnym enzýmom, ktoré rozhodujú o biologickej aktivite pôd v podmienkach s ekologickým systémom hospodárenia na pôde. Zároveň bol určený stupeň korelácie medzi uvedenými parametrami. Získané poznatky týkajúce sa ekologického hospodárenia na pôde je možné využiť vo výchovno-vzdelávacom procese v aplikovaných biologických disciplínach na rôznych stupňoch škôl.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Fakulta humanitných a prírodných vied - Iná katedra

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BARTKOVÁ, R.: Vybrané pôdne charakteristiky v ekologických systémoch hospodárenia [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Fakulta humanitných a prírodných vied, Iná katedra. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2000