Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Helena Kosorínová
r. 2002

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
proteín, cytochróm, apoptóza

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Peroxidázová aktivita hemových proteínov

Helena Kosorínová (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Veľa rokov sa predpokladalo, že biologickou funkciou cytochrómu c, malého vo vode rozpustného mitochondriálneho hemoproteínu, je prenos elektrónov cytochróm-c-reduktázy na cytochróm-c-oxidázu. Avšak zistilo sa, že cytochróm c po uvoľnení sa z mitochondrií do cytoplazmy aktivuje programovú smrť bunky (apoptózu). Jednou z funkcií je tiež "čistenie" tkanív od buniek, ktoré produkujú veľké množstvo reaktívnych foriem kyslíka (ROS). Keďže mitochondrie sú jedným z hlavných zdrojov reaktívnych foriem kyslíka v bunke, nie je prekvapujúce, že sú účastné apoptózy.

V tejto práci bol sledovaný vplyv rôznych podmienok prostredia (vysoká iónová sila, prítomnosť denaturačného činidla)na rýchlosť degradácie hému cytochrómu c.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KOSORÍNOVÁ, Helena: Peroxidázová aktivita hemových proteínov [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2002