Meta:

Za prácu už hlasovalo
25 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Andrea Zubajová
r. 2002

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
cytochróm, denaturant, Gibbsova energia

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Stabilita cytochrómu c v prítomnosti denaturantov

Andrea Zubajová (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Mitochondriálny cytochróm c pochádzajúci zo srdca koňa patrí medzi hemové proteíny s vysokou teplotnou stabilitou.

Teplota prechodu oxidovaného cytochrómu c je 85,2 °C a u redukovaného cytochrómu c je ešte vyššia hodnota a dosahuje 99,3 °C. Vyššiu stabilitu redukovaného cytochrómu c dokumentuje aj ďalší termodynamický parameter - voľná Gibbsova energia denaturácie (AGd). AGd oxidovaného cytochrómu c v neutrálnom pH pri teplote 25°C dosahuje hodnotu 38,0 kJ/mol. Redukovaný cytochróm c má hodnotu AGd vyššiu: AGd=59,6 kJ/mol.

Absorpčná spektroskopia jasne ukazuje, že konformačný prechod v hemovej lokalite sa uskutočňuje skôr ako prebehne celkové rozbalenie molekuly cytochrómu c. Konformačná premena oxidovaného cytochrómu c prebieha pri nižších teplotách ako u redukovaného cytochrómu c.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ZUBAJOVÁ, Andrea: Stabilita cytochrómu c v prítomnosti denaturantov [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2002