Meta:

Za prácu už hlasovalo
32 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Slavomír Kačmár
r. 2001

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
magnetické kvapaliny, magnetit, lipozóm

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Biomedicínske aplikácie magnetických kvapalín

Slavomír Kačmár (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Magnetické kvapaliny sú suspenzie jemných magnetických častíc v kvapalnom nosiči. Jedna z hlavných myšlienok využitia magnetických kvapalín vo farmaceutickom priemysle je cielený transport liečiv. Cieľ tejto prácve je príprava nosiča liečiva, ktorý bude zahŕňa? špecifické vlasnosti magnetických kvapalín pri smerovaní liečiva proistredníctvom vonkajšieho magnetického poľa. Testovaným liečivom bude 5-fluorouracil-efektívne, ale toxické liečivo používané pri liečbe nádorových ochorení.

Pripravený nosič liečiva zahŕňa jemné častice magnetitu (Fe3O4) uväznené v dipalmitoylfosfatidylovom (DPPC) lipozóme. Intralipozomálny priestor obsahuje vysoko koncentrovaný vodný roztok 5-fluorouracilu. Membrána lipozómu oddeľuje uväznené magnetitové častice a molekuly 5-fluorouracilu od exptralipozomálneho priestoru a bráni ich kontaktu napríklad s enzymatickým systémom krvi. Uvoľnenie liečiva by sa malo uskutočniť pri zahriati nosiča liečiva na teplotu 41,5 °C - Tm teplota prechodu medzi tuhou gélovou fázou a fázou kvapalného kryštálu DPPC membrány - efektu, ktorý vedie k zmene priepustnosti DPPC membrány.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KAČMÁR, Slavomír: Biomedicínske aplikácie magnetických kvapalín [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2001