diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie » Výskyt a funkcia DNA modifikačných aktivít u bachorových...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mária Piknová
r. 2001

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
DNA, Chromozóm, Escherichia coli, gén

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Výskyt a funkcia DNA modifikačných aktivít u bachorových baktérií

Mária Piknová (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Chromozóm buniek Escherichia coli kóduje dve metylázy, ozn. Dam a Dcm, ktoré rozoznávajú sekvencie typu GATC resp. CC(A/T)GG. Prítomnos? Dam alebo Dcm metylácie u bachorových baktérií nebola doposiaľ zdokumentovaná.

V práci sme testovali prítomnos? Dam a Dcm modifikácií v rámci špecifických DNA sekvencií bachorových baktérií, použitím izoschizomérnych restrikčných endonukleáz s odlišnou citlivosťou k metylácii rozoznávanej sekvencie. Prítomnosť metylovaného cytozínu na genóme bola detekovaná len u jedného z testovaných kmeňov, zatiaľčo metylované GATC sekvencie boli prítomné až u 14 z 39 testovaných kmeňov bachorových baktérií. U týchto baktérií sa Dam metylácia mohla vyvinúť v priebehu evolúcie nezávisle, alebo došlo k horizontálnemu prenosu dam génu. Druhá možnosť sa testovala použitím motódy PCR. Vzhľadom na možnú dôležitú funkciu, ktorú zohráva Dam metalýza v biológii bachorových baktérií (snáď podobnú ako v E. coli), pokúsili sme sa o klonovanie dam metalyzového génu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PIKNOVÁ, Mária: Výskyt a funkcia DNA modifikačných aktivít u bachorových baktérií [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2001