diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie » Vplyv vybraných látok na teplotnú stabilitu plazmidovej DNA

Meta:

Za prácu už hlasovalo
41 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ivana Vasilenková
r. 2001

Školiteľ:
? ?

Kľúčové slová:
DNA, plazmid, topizomér

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Biochémia

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Prírodovedecká fakulta » Katedra biochémie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Vplyv vybraných látok na teplotnú stabilitu plazmidovej DNA

Ivana Vasilenková (Školiteľ: ? ?) | pridané: 9. augusta 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Na štúdium teplotnej stability a distribúcie plazmidov pUC19 a pRES3 izolovaných z bakteriálnych buniek E. coli, kultivovaných pri rôznych teplotách, bola použitá dvojdimenzionálna elektroforéza (2D) a teplotná gradientová gélová elektroforéza (TGGE). Plazmidová DNA sa v bunkách nachádza v početných formách negatívneho superhélixu. Zmes DNA topizomérov reprezentuje systém citlivý na zmenu teploty. Teplotná stabilita a distribúcia plazmidov je ovplyvnená kultivačnou teplotou buniek a je tiež determinovaná prítomnosťou DNA - viažucich ligandov. V súvislosti s tým sme študovali vplyv chloroquínu a hypericínu na teplotnú stabilitu a distribúciu plazmidovej DNA.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Prírodovedecká fakulta - Katedra biochémie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VASILENKOVÁ, Ivana: Vplyv vybraných látok na teplotnú stabilitu plazmidovej DNA [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Prírodovedecká fakulta, Katedra biochémie. Školiteľ: ? ?. Rok obhajoby: 2001