Meta:

Za prácu už hlasovalo
55 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Ekologický nedostatok jódu, následky a prevencia

Ivana Chytilová (Školiteľ: prof.Ing. Ivan Turianica, CSc.) | pridané: 3. septembra 2005

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto práce bolo získanie informácií o stave environmentálne podmieneného jódového deficitu na celom svete i na Slovensku, získať informácie o vplyve environmentálne podmieneného jódového deficitu na obsah jódu v potravinách rastlinného aj živočíšneho pôvodu a iných surovinách a potravinách a vplyv na hormonálnu funkciu štítnej žľazy, reguláciu metabolizmu a zistiť súčasný stav a spôsoby profylaxie environmentálne podmieneného jódového deficitu.

Z vypracovanej práce vyplýva, že environmentálne podmienený jódový deficit je globálnym problémom, ktorý postihuje 1,5 miliardy obyvateľov Zeme. Je sprevádzaný nedostatočnou funkciou štítnej žľazy, zhoršuje rast a rozvoj organizmu v pre- aj postnatálnom období, zhoršuje intelektuálne schopnosti ľudí, znižuje imunitu a odolnosť organizmu voči negatívnym faktorom vonkajšieho prostredia.

Jódová profylaxia môže byť uskutočnená použitím jodidovanej soli, ale v tomto prípade je možné vyvinutie hypertenzie, ktorá je stimulovaná chloridom sodným (NaCl) a je možné tlmenie hormonálnej funkcie štítnej žľazy jodidom draselným (KI), ktorý je konečným produktom metabolizmu tyreoideálnych hormónov a pri väčšom množstve môže tlmiť vplývať prostredníctvom negatívnej spätnej väzby. Najefektívnejším spôsobom profylaxie je použitie jód obsahujúcich mastných kyselín, ktoré predchádzajú predávkovaniu jódom a nepatria medzi konečné produkty metabolizmu tyreoideálnych hormónov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - Iná katedra

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

CHYTILOVÁ, Ivana: Ekologický nedostatok jódu, následky a prevencia [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Iná katedra. Školiteľ: prof.Ing. Ivan Turianica, CSc.. Rok obhajoby: 2005