sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Technická univerzita vo Zvolene » Drevárska fakulta » Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky » Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
37 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva používaných na výrobu reproduktorových ozvučníc

Peter Kičák (Školiteľ: doc. Anna Danihelová) | pridané: 11. mája 2006

Abstrakt diplomovej práce:

Konštrukcia a materiál reproduktorovej ozvučnice nezanedbateľne ovplyvňujú výsledný zvuk reproduktorovej sústavy. Vyžarovaním zvuku do vnútorného priestoru ozvučnice dochádza k rozkmitaniu jej stien, a tým aj k skresleniu výsledného zvuku vyžarovaného reproduktormi do posluchového priestoru. Úroveň rozkmitania stien závisí od použitého materiálu, pretože jeho pružnostné charakteristiky sa líšia. Kvantifikovaním týchto parametrov je možné posúdiť vhodnosť materiálu na stavbu reproduktorovej ozvučnice vzhľadom na požadovanú kvalitu, účelnosť a cenu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita vo Zvolene - Drevárska fakulta - Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky

Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská lesnícka a drevárska knižnica
T. G. Masaryka 20
Zvolen
961 02
http://www.sldk.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Portál Diplomovka.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KIČÁK, Peter: Pružnostné charakteristiky materiálov na báze dreva používaných na výrobu reproduktorových ozvučníc [ Diplomová práca ] Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta, Katedra fyziky a aplikovanej mechaniky. Školiteľ: doc. Anna Danihelová. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Construction and material of a baffle board influence the final sound of loudspeaker system

Peter Kičák (Supervisor: doc. Anna Danihelová) | added: 11. mája 2006

Abstract of diploma thesis:

The sound emiting into the internal space of the baflle board causes vibrations of sound board and this way the final sound is distorted. The sound board vibration level depends on the elastic material characteristics.

The sound emiting into the internal space of the baflle board causes vibrations of sound board and this way the final sound is distorted. The sound board vibration level depends on the elastic material characteristics. It is possible to review availability of material for baffle board construction by quantifying of these characteristics acording to requirements of the quality, suitability and price.