sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici » Fakulta prírodných vied » Iná katedra » Krajina v oblasti Záskalia a Kostolca a trvalo udržateľný...

Krajina v oblasti Záskalia a Kostolca a trvalo udržateľný turizmus

Mgr. Katarína Klúčiková (Školiteľ: Ing. Peter Sabo, Csc.) | pridané: 26. mája 2006

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom práce je na základe zhodnotenia územia (fyzicko-geografická, socioekonomická charakteristika územia, využitie zeme a súčasná krajinná štruktúra) a hodnotenia krajinného obrazu pomocou panorám stanoviť vhodné oblasti a vhodné formy rozvoja trvalo udržateľného turizmu v území so zameraním na vidiecky turizmus a stanovenie regulatív pre rozvoj turizmu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici - Fakulta prírodných vied - Iná katedra

Univerzitná knižnica Univerzity Mateja Bela
Tajovského 51, P.O.Box 285
Banská Bystrica
974 01
http://www.library.umb.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KLÚČIKOVÁ, Katarína: Krajina v oblasti Záskalia a Kostolca a trvalo udržateľný turizmus [ Diplomová práca ] Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied, Iná katedra. Školiteľ: Ing. Peter Sabo, Csc.. Rok obhajoby: 2004