sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Juraj Kubica
tel.: 0904/393 859

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
prof. Ing. František Janíček, PhD.

Kľúčové slová:
bioplyn, palivo

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy

Škola:
Slovenská technická univerzita v Bratislave » Fakulta elektrotechnity a informatiky » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Technologický model výroby a spracovania bioplynu

Juraj Kubica (Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.) | pridané: 7. februára 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca v prvej časti sumarizuje vlastnosti bioplynu z fermentácie biomasy a diskutuje možnosti výroby bioplynu v Slovenskej republike. Samostatnou kapitolou je model výroby bioplynu z poľnohospodárskej biomasy. Palivový článok je zariadenie na premenu chemickej energie paliva na elektrickú energiu a teplo. Práca porovnáva možnosti využitia palivových článkov a kogeneračných jednotiek na spracovanie bioplynu z bioplynovej stanice. V záverečnej časti práce je návrh možností prepojenia funkčného celku výrobne bioplynu a zariadenia na premenu bioplynu na elektrickú a tepelnú energiu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/kubica_juraj.pdf 755 249 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Fakulta elektrotechnity a informatiky - Iná katedra

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Knižnica
Ilkovičova 3
Bratislava 1
812 19
http://www.elf.stuba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KUBICA, Juraj: Technologický model výroby a spracovania bioplynu [ Diplomová práca ] Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta elektrotechnity a informatiky, Iná katedra. Školiteľ: prof. Ing. František Janíček, PhD.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Technological model of connection of biogas station and fuel cell

Juraj Kubica (Supervisor: prof. Ing. František Janíček, PhD.) | added: 7. februára 2007

Abstract of diploma thesis:

First part of this thesis reports properties of biogas produced from biomass and discusses opportunities for production of biogas in Slovak Republic. Independent chapter is devoted to topic of transformation of agricultural biomass to biogas. Fuel cells are devices for conversion of chemical energy in fuel to electrical energy and heat.

First part of this thesis reports properties of biogas produced from biomass and discusses opportunities for production of biogas in Slovak Republic. Independent chapter is devoted to topic of transformation of agricultural biomass to biogas. Fuel cells are devices for conversion of chemical energy in fuel to electrical energy and heat. This thesis compares opportunities for utilization of biogas from biogas station in fuel cells and in combined generation of heat and power. Based on critical considering of fuel cells opportunities in Slovak republic this work discusses integration of biogas production and utilization in device for combined heat and power generation.