sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra analytickej chémie » ANALÝZA PROTEÍNOVÉHO PROFILU BUNIEK MDCK A HeLa ZA...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
43 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

ANALÝZA PROTEÍNOVÉHO PROFILU BUNIEK MDCK A HeLa ZA ROZDIELNYCH FYZIOLOGICKÝCH PODMIENOK POMOCOU ELEKTROFORETICKÝCH METÓD

Marcel Brenkus (Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.) | pridané: 24. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Stabilita vnútorného mikroprostredia nádorovej bunky je zabezpečovaná proteínovými trasportérmi, výmenníkmi a pumpami, resp. proteínmi zúčastňujúcimi sa na iónovej výmene medzi extracelulárnym a intracelulárnym priestorom, ktoré vytvárajú pomocou iónovej výmeny v okolí nádoru zmenu pH. Preto nás zaujímalo, či má CA IX vyskytujúca sa v nádoroch proteínových partnerov, ktorí by napomáhali transportu hydrogénuhličitanových iónov. V prípade dokázania proteínových partnerov by sa mohla objasniť úloha CA IX v nádorovom tkanive.

V posledných rokoch sa dosiahol veľký pokrok v oblasti identifikácie a biológie nádorov. Napriek tomuto postupu v poznaní sa nádorové ochorenie postupne stáva civilizačnou chorobou uponáhľaného životného štýlu ľudstva.

Transmembránový proteín CA IX, ktorý bol objavený na Virologickom ústave SAV, je jedným z potenciálnych kandidátov pre diagnostiku príp. terapiu nádorových ochorení. Jeho expresia je regulovaná hypoxiou, ktorá je jedným zo sprievodných znakov nádorového rastu. Expresia CA IX je lokalizovaná hlavne v krčku maternice, renálnych a pľúcnych karcinómoch.

Stabilita vnútorného mikroprostredia nádorovej bunky je zabezpečovaná proteínovými trasportérmi, výmenníkmi a pumpami, resp. proteínmi zúčastňujúcimi sa na iónovej výmene medzi extracelulárnym a intracelulárnym priestorom, ktoré vytvárajú pomocou iónovej výmeny v okolí nádoru zmenu pH. Preto nás zaujímalo, či má CA IX vyskytujúca sa v nádoroch proteínových partnerov, ktorí by napomáhali transportu hydrogénuhličitanových iónov. V prípade dokázania proteínových partnerov by sa mohla objasniť úloha CA IX v nádorovom tkanive.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra analytickej chémie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

BRENKUS, Marcel: ANALÝZA PROTEÍNOVÉHO PROFILU BUNIEK MDCK A HeLa ZA ROZDIELNYCH FYZIOLOGICKÝCH PODMIENOK POMOCOU ELEKTROFORETICKÝCH METÓD [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra analytickej chémie. Školiteľ: Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

ANALYSIS OF PROTEIN COMPOSITION OF MDCK AND HeLa CELLS IN DIFFERENT PHYSIOLOGICAL CONDITIONS USING ELECTROPHORETICS METHODS.

Marcel Brenkus (Supervisor: Doc. RNDr. Jozef Marák, CSc.) | added: 24. mája 2007

Abstract of diploma thesis:

The aim of our study was to first find the most suitable chemical crosslinker and its concentration for our experiment. Later, we wanted to see differences in proteomic maps and immunoprecipitation patterns between normoxic and hypoxic CA IX positive cells. With help of chemical crosslinkers, we were also able to detect complexes of CA IX and its protein partners.

CA IX is a transmembrane carbonic anhydrase isoenzyme frequently expressed in human tumors, but not in the corresponding normal tissues. It is strongly activated by hypoxia, an important factor of intratumoral environment, which has a significant impact on tumor treatment and prognosis. Cancer and hypoxia related expression pattern predisposes CA IX to serve as a tumor marker and also as potential therapeutic marker.

CA IX is a multifunctional protein, which consists of a signal peptide, a proteoglycan-like domain, a domain with the activity of carbonic anhydrase, a transmembrane part and a short intracellular domain. Because of its complexity it seems that CA IX could interact with various proteins involved in pH regulation, cellular adhesion and intracellular signaling pathways.

We used MDCK-CA IX and HeLa cells cultivated in hypoxia and in normoxia, respectively. Afterwards, we treated cells with various chemical crosslinkers, which stabilized interaction between CA IX and its protein partners. We used several chemical crosslinkers, which were membrane permeable (DST, DSS, DSP, Sulfo-DST), and as well as a non-permeable crosslinker, DSG, for crosslinking the binding partners of both the intracellular and extracellular part of CA IX. We used immunoprecipitation and 2D-electrophoresis to analyze the cell lysates from MDCK-CA IX and HeLa cells.