sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra » Charta OSN a potreba jej zmien v dôsledku súčasného vývoja...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mária Olexová

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
JUDr. Daniela Lamačková

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Právne vedy

Škola:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach » Právnicka fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Charta OSN a potreba jej zmien v dôsledku súčasného vývoja medzinárodných vzťahov

Mária Olexová (Školiteľ: JUDr. Daniela Lamačková) | pridané: 25. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca sa zaoberá Chartou OSN z pohľadu jej geopolitického významu v dobe jej vzniku a postupným vývojom OSN, na ktorý by mala Charta reagovať. Popisuje reformy dôležité pre Chartu z právneho hľadiska. Záver tvorí popri iných faktoch aj prognózovanie ďalšieho vývoja.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3031.pdf 644 841 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach - Právnicka fakulta - Iná katedra

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Univerzitná knižnica
Garbiarska 14
Košice
042 07
http://library.upjs.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

OLEXOVÁ, Mária: Charta OSN a potreba jej zmien v dôsledku súčasného vývoja medzinárodných vzťahov [ Diplomová práca ] Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnicka fakulta, Iná katedra. Školiteľ: JUDr. Daniela Lamačková. Rok obhajoby: 2007