sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
44 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mária Štefáneková
dadadidi@post.sk

Dostupný celý text práce:
WEB
r. 2007

Školiteľ:
PaedDr.Ľubomír Konrád

Kľúčové slová:
fyzika, domácnosť, spotrebiče, fyzikálne javy.

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Teória vyučovania fyziky

Škola:
Žilinská univerzita » Fakulta prírodných vied » Katedra fyzikálnych vied KFV

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Fyzika v bežnom živote (Domácnosť)

Mária Štefáneková (Školiteľ: PaedDr.Ľubomír Konrád) | pridané: 28. mája 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Fyzikálne javy, ktoré nás obklopujú v každodennom živote, môžu byť významným motivačným východiskom pre vyučovanie fyziky, zvlášť pri nižšom záujme žiakov základných a stredných škôl o fyziku.

Táto diplomová práca má pomôcť zakomponovať skúsenosti z každodenného života do vyučovania fyziky. Súčasťou diplomovej práce je webová stránka, ktorá má túto problematiku sprístupniť nielen učiteľom fyziky a žiakom, ale aj bežným ľuďom, ktorí sa zaujímajú o javy, ktoré ich sprevádzajú v domácnosti.

Táto práca nemá nahradiť vyučovanie fyziky, ale má za úlohu doplniť ho. Tým, ktorí hľadajú vysvetlenie rôznych javov okolo seba, pomôže naviazať potrebný vzťah medzi vedou a každodenným životom.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
fyzikadoma.aronde.net

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Fakulta prírodných vied - Katedra fyzikálnych vied KFV

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Mária Štefáneková.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠTEFÁNEKOVÁ, Mária: Fyzika v bežnom živote (Domácnosť) [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Fakulta prírodných vied, Katedra fyzikálnych vied KFV. Školiteľ: PaedDr.Ľubomír Konrád. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Physics in our everyday life (Household)

Mária Štefáneková (Supervisor: PaedDr.Ľubomír Konrád) | added: 28. mája 2007

Abstract of diploma thesis:

Physical phenomena, which surround us in our everyday life, can serve as an interesting starting point, as well as a good motivation, for teaching physics. This holds especially with regard to the currently decreasing interest of pupils in physics classes in elementary and high schools. The presented diploma thesis tries to embed experiences from everyday life to the physics classes.

Physical phenomena, which surround us in our everyday life, can serve as an interesting starting point, as well as a good motivation, for teaching physics. This holds especially with regard to the currently decreasing interest of pupils in physics classes in elementary and high schools.

The presented diploma thesis tries to embed experiences from everyday life to the physics classes. An integral part of the diploma thesis is an Internet web site, which should make this work accessible also to a wider audience of teachers, pupils, students as well as general public. The intended audience are all those who are interested in physical phenomena which occur in a usual household every day.

This work should not be understood as a substitute for physics classes, but should be rather seen as a supplement to it. It should help to create a relation between the science and people's every day experiences, especially for those who search for scientific explanations of various real-world phenomena.