diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Použiteľnosť webových aplikácií

Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Michal Štefkovič
http://www.fi.muni.cz/~xstefkov

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2007

Školiteľ:
ing. Pert Adámek

Kľúčové slová:
Použiteľnosť, Návrh zameraný na užívateľa, Testovanie, Vzorová osoba

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

Škola:
Univerzita mimo Slovenska

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Použiteľnosť webových aplikácií

Michal Štefkovič (Školiteľ: ing. Pert Adámek) | pridané: 30. mája 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Táto práca sa zaoberá základnými zásadami a princípmi použiteľnosti. Popisuje iteratívnu metódu, pomocou ktorej je možné vyvíjať dobre použiteľné webové aplikácie.

Fakulty Informatiky, Masarykova Univerzita, Brno

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3059.pdf 545 104 B.

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

ŠTEFKOVIČ, Michal: Použiteľnosť webových aplikácií [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska. Školiteľ: ing. Pert Adámek. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Web application usability.

Michal Štefkovič (Supervisor: ing. Pert Adámek) | added: 30. mája 2007

Abstract of bachelor thesis:

This work deals with fundamentals of usability. Describes an iterative method, used for development of web aplications with good usability.

This work deals with fundamentals of usability. Describes an iterative method, used for development of web aplications with good usability.