sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Ekonomická univerzita Bratislava » Fakulta medzinárodných vzťahov » Katedra politológie » Južné Tirolsko: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
46 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Južné Tirolsko: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť národnostných menšín

Iva Jaburová (Školiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.) | pridané: 2. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Predkladaná práca približuje problematiku národnostných, jazykových a kultúrnych menšín na príklade nemecky hovoriaceho obyvateľstva v dnešnej talianskej provincií Bozen-Südtirol. Práca sa zaoberá problémami definície menšín, teoretickými aspektmi ich vnímania a foriem samosprávy, ale aj otázkami reflexie menšinovej ochrany v medzinárodnom práve. Okrem teoretického základu práca informuje o historických predpokladoch a politických okolnostiach vzniku taliansko-rakúskeho sporu o Južné Tirolsko, popisuje proces politickej emancipácie Južných Tirolčanov, priebeh vyriešenia sporu mierovou cestou na základe poskytnutia autonómie nemecky horiacej menšine a načrtáva budúce výzvy regiónu ako takého.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3070.pdf 752 878 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Ekonomická univerzita Bratislava - Fakulta medzinárodných vzťahov - Katedra politológie

Ekonomická univerzita v Bratislave, Slovenská ekonomická knižnica
Dolnozemská cesta 1
Bratislava 5
852 35
http://www.sek.euba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JABUROVÁ, Iva: Južné Tirolsko: Minulosť, prítomnosť a budúcnosť národnostných menšín [ Diplomová práca ] Ekonomická univerzita Bratislava, Fakulta medzinárodných vzťahov, Katedra politológie. Školiteľ: doc. PhDr. Ján Liďák, CSc.. Rok obhajoby: 2006