diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra » Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku

Meta:

Za prácu už hlasovalo
48 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Stanislava Hudáková
stani_ha@yahoo.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2006

Školiteľ:
PaedDr. Iveta Boržíková

Kľúčové slová:
Logogymnastika, prevencia, poruchy reči, predškolsky vek, mladší školský vek, telovýchovný proces, alternatívne formy, školská zrelosť

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Vedy o športe » Športová edukológia

Škola:
Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku

Mgr. Stanislava Hudáková (Školiteľ: PaedDr. Iveta Boržíková) | pridané: 2. júna 2007

Abstrakt diplomovej práce:

HUDÁKOVÁ, Stanislava: Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku. [Diplomová práca] / Stanislava Hudáková. – Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta; Katedra telesnej výchovy. – Školiteľ : PaedDr. Iveta Boržíková. Prešov : FŠPU, 2006. Práca prezentuje výsledky logogymnastiky a zaoberá sa jej pôsobením počas 5 - tich mesiacov (september 2005 - február 2006).

HUDÁKOVÁ, Stanislava: Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku. [Diplomová práca] / Stanislava Hudáková. – Prešovská univerzita v Prešove. Pedagogická fakulta; Katedra telesnej výchovy. – Školiteľ : PaedDr. Iveta Boržíková. Prešov : FŠPU, 2006.

Práca prezentuje výsledky logogymnastiky a zaoberá sa jej pôsobením počas 5 - tich mesiacov (september 2005 - február 2006).

Objektom našej práce boli deti predškolských skupín MŠ Jurkovičovej a žiaci 1 ročníka ZŠ – Bernolákovej v Prešove. Spracúvame a porovnávame pôsobenie jednoduchých pohybov s vhodnými básničkami na úroveň reči 5 – 7 ročných detí. Na skúmaných skupinách sme zistili výraznejšie ovplyvnenie v porovnaní so skupinami detí, ktoré mali z rôznych príčin odloženú školskú dochádzku a pozitívne ovplyvnenie úrovne reči ako takej u každej skupiny. Predpokladá sa, že cieleným a dlhodobejším pôsobením logogymnastiky sa pozitívne ovplyvní reč u 5 – 7 ročných detí.

Diplomová práca bola ocenená na celoslovenskom kole cenou Laus Decani v kategórii: Športová edukológia.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3071.doc 777 728 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta - Iná katedra

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

HUDÁKOVÁ, Stanislava: Logogymnastika ako prevencia porúch reči v predškolskom veku [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: PaedDr. Iveta Boržíková. Rok obhajoby: 2006