sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita mimo Slovenska » Stanovenie vybraných biomolekúl pomocou fluorescenčného...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Terézia Vojtylová
saraha@volny.cz

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
Mgr. Petr Táborský, Ph.D.

Kľúčové slová:
fluorescencia, synchrónny sken, aminokyseliny

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Analytická chémia

Škola:
Univerzita mimo Slovenska

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Stanovenie vybraných biomolekúl pomocou fluorescenčného synchrónneho skenu

Terézia Vojtylová (Školiteľ: Mgr. Petr Táborský, Ph.D.) | pridané: 13. júna 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Fluorescenčná analýza patrí medzi najpoužívaňejšie metódy stanovenia organických látok a biomolekúl. Medzi jej výhody patrí citlivosť a selektivita. Stanovenie niekoľkých látok, s podobnými fluorescenčnými vlastnosťami, vedľa seba v zmesi je problematické. Pri analýze dochádza najmä k prekrytiu emisných spektrier, preto je stanovenie pomocou emisného skenu zmesi, bez predošlej separácie, nepresné. Ďalšie negatívne efekty pri stanovení sú výmena excitačnej energie medzi molekulami, premena alebo výmena energie pri zrážkach molekúl a zhasínanie fluorescencie.

Cieľom práce je zistenie optimálnych podmienok pre použitie konštantne vlnovo dĺžkového synchrónneho fluorescenčného skenu (SFS), aby sa dosiahlo čo najväčšej presnosti, selektivity a citlivosti pri stanovení vybraných biomolekúl, troch fluoreskujúcich aminokyselín, v zmesi bez predošlej separácie.

MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNE, Prírodovedecká fakulta

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3101.pdf 1 643 563 B.

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VOJTYLOVÁ, Terézia: Stanovenie vybraných biomolekúl pomocou fluorescenčného synchrónneho skenu [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska. Školiteľ: Mgr. Petr Táborský, Ph.D.. Rok obhajoby: 2006