Stravovacie zvyklosti v humenskom regióne

Martin Cichý (Školiteľ: Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.) | pridané: 1. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Štúdium stravovacích zvyklostí v humenskom regióne v minulosti. Štúdium rizikových faktorov a civilizačných ochorení a ich dopadu na zdravotný stav obyvateľstva Dotazníkovým spôsobom na vzorke 100 respondentov zistiť stravovacie zvyklosti obyvateľov regiónu v súčasnosti a vyšetriť orientačnú cholesterolémiu. Zhodnotiť výsledky práce, určiť negatívne a pozitívne trendy vo výžive obyvateľstva humenského regiónu a formulovať základné výživové odporúčania.

Stravou a životným štýlom človek dokáže ovplyvniť približne 60 všetkých ochorení. Dotazníkovým spôsobom sa zisťovali stravovacie zvyklosti v humenskom regióne na vzorke 100 respondentov (50 mužov a 50 žien) vo veku od 17 do 74 rokov.

Vyšetrovali sme antropometrické parametre za účelom stanovenia niektorých ukazovateľov – BMI, WHR. Z biochemických parametrov sa vyšetrovala cholesterolémia. Zisťovala sa frekvencia konzumácie mäsitých jedál a mäsových výrobkov (bravčové, hovädzie, hydinové, ostatné), spotreby mlieka a mliečnych výrobkov, spotreba tukov a olejov v kuchyni pri príprave pokrmov, frekvencia konzumovania zeleniny (zvlášť strukoviny), obilnín, ovocia (podľa sezónnosti leto – zima), nápojov. Zisťoval sa vzťah k niektorým spoločnosťou tolerovaným zlozvykom ako je fajčenie, kávičkárstvo, konzumácia alkoholu, sledovala sa pohybová aktivita, pitný režim a spôsob dochucovania jedál a nápojov solením a sladením.

Priemerný vek respondentov bol 42,26 rokov u mužov a u žien 41,35 rokov. U mužov sme vypočítali priemerný BMI 26,6 u mužov a 25,92 u žien, čo u oboch pohlaví znamená ľahkú nadváhu. Časť respondentov s pozitívnou rodinnou anamnézou na KVO a hypertenziu sa tiež už lieči na hypertenziu. Zistili sme, že muži preferujú viac bravčové mäso, ženy naopak uprednostňujú hydinu. Najčastejším technologickým spôsobom prípravy mäsitých pokrmov je dusenie – uprednostňuje ho 58 % mužov a 50% žien. Približne jedna polovica respondentov pravidelne konzumuje mlieko a mliečne výrobky. Uprednostňuje sa polotučné mlieko. Zo strukovín sa najčastejšie konzumuje fazuľa – viac ako 50 % respondentov ju konzumuje pravidelne, najmenej sója Viac ako polovica respondentov preferuje čierny chlieb (58 % mužov a 62 % žien). Obľúbené sú cestoviny. V zimnom období dominuje konzumácia kyslej kapusty, v lete paradajok, papriky a uhoriek. Z ovocia je najobľúbenejšie jablko. Pitný režim sa dopĺňa najčastejšie pitnou vodou u mužov (86 %) a minerálkou u žien (60 %). Zistili sme nadmerné používanie soli u viac ako 70 % respondentov

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3133.zip 269 189 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - Katedra výživy ľudí

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

CICHÝ, Martin: Stravovacie zvyklosti v humenskom regióne [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy ľudí. Školiteľ: Doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.. Rok obhajoby: 2006