Meta:

Za prácu už hlasovalo
43 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Technické parametre a kvalita práce pšeničného mlyna

Peter Szőke (Školiteľ: Doc, Ing Rudolf Opath Csc) | pridané: 3. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

The writing is based on observing the radian of the grain after graind by roller. Each section had been sieved and meassured. The conclusion is showned on graf.

Abstract

The milling proces is one of the most authomatized part of food industry. The mill at Ivanka pri Nitre is a moder factory where the whole proces is authomatized .

Object of my thesis was to find out technical and technological parameters of the mill.The main point is detailed analysis of mild product ion each milling machine.The product befor and after milling was sowed on sows 125, 160, 250, 355, 500 and 850 μm. Datas were compose and written to tablets. By using a statistick methods I found out the granulating coeficient of each milling machine.

After all I made grafs which are showing how much is the grain mild. This is important to understand the process of milling at this types of mills.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3137.doc 4 123 648 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Mechanizačná fakulta - Katedra mechanizácie živočíšnej a potravinárskej výroby

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SZőKE, Peter: Technické parametre a kvalita práce pšeničného mlyna [ Diplomová práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Mechanizačná fakulta, Katedra mechanizácie živočíšnej a potravinárskej výroby. Školiteľ: Doc, Ing Rudolf Opath Csc. Rok obhajoby: 2005