diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra » Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot)

Meta:

Za prácu už hlasovalo
50 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Lucia Blíziková
lissablizikova@gmail.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2006

Školiteľ:
Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.

Kľúčové slová:
ruská literatúra, Dostojevskij, Dostojevský, Idiot, knieža Myškin, ideál, tragédia

Vedný odbor:
HUMANITNÉ VEDY » Filologické vedy » Cudzie jazyky a kultúry

Škola:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Filozofická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot)

Mgr. Lucia Blíziková (Školiteľ: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.) | pridané: 4. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Objektom tejto práce je knieža Lev Nikolajevič Myškin, hlavná postava románu Fjodora Michajloviča Dostojevského Idiot (1868). V posledných rokoch sa o tento román značne zvýšil záujem čitateľov. Nadčasový a večne aktuálny je predovšetkým jeho hlavný hrdina – Lev Nikolajevič Myškin. Dostojevskij sa rozhodol vytvoriť ideálneho človeka, alebo ako on povedal: „положительно прекрасного человека“.

Najprv sa zblízka pozrieme na pramene, ktoré poslúžili spisovateľovi sformovať ideál jeho doby. Naším cieľom je zistiť, či sa mu to podarilo a poukázať, prečo je Myškin považovaný za ideálneho. Tak ako Kristus (Dostojevskij vo svojich poznámkach k románu Myškina nazve aj „Князь-Христос“), aj Myškin prichádza medzi ľudí. Našou ďalšou úlohou je zodpovedať otázky: Čo spôsobí jeho príchod vo svete a ako sa to odrazí na samotnom Myškinovi? A nakoniec - aký význam má tragický koniec Idiota?

Okrem základného textu, na objasnenie autorského zámyslu využívame aj rukopisy a poznámky k románu. Úryvky z Dostojevského korešpondencie a z románu Idiot sú v práci použité v origináli.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3139.doc 346 624 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Filozofická fakulta - Iná katedra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BLÍZIKOVÁ, Lucia: Ideálne ako tragické (F.M. Dostojevskij - Idiot) [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.. Rok obhajoby: 2006

Diploma Thesis:

Ideal as tragic (F.M. Dostoyevsky - novel Idiot)

Mgr. Lucia Blíziková (Supervisor: Prof. PhDr. Andrej Červeňák, DrSc.) | added: 4. júla 2007

Abstract of diploma thesis: