Meta:

Za prácu už hlasovalo
21 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Prehľad knižníc na podporu spracovania obrazu

Eva Kulková (Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, PhD.) | pridané: 6. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Cieľom tejto diplomovej práce bolo vytvoriť prehľad voľne šírených a komerčných knižníc na podporu spracovania obrazu a analyzovať ich z hľadiska rozsahu, použitelnosti pre rôzne operačné systémy a rôzne programovacie prostredia. Pre túto prácu sme si vybrali knižnice Gandalf, ITK, IM, Image Magick, Microsoft Vision SDK, Matrox Imaging Library a OpenCV. Knižnice sme sa rozhodli aj otestovať. Pri testoch sme sa sústredili na časovú náročnosť porovnávaných algoritmov ako aj správnosť ich výstupov.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3143.pdf 1 343 211 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej informatiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

KULKOVÁ, Eva: Prehľad knižníc na podporu spracovania obrazu [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej informatiky. Školiteľ: Doc. RNDr. Milan Ftáčnik, PhD.. Rok obhajoby: 2007