sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
35 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Viktor Gajdoš
info@aristo.sk

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2000

Školiteľ:
Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.

Kľúčové slová:
dna, hybridizácia, biosenzor, dna senzor, tenké vrstvy

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Biofyzika

Škola:
Univerzita Komenského » Fakulta matematiky, fyziky a informatiky » Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou ampérometrie.

Viktor Gajdoš (Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.) | pridané: 6. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Štúdium hybridizácie krátkych (10-20nukl.) jednoniťových reťazcov DNA naviazaných na pevnom zlatom povrchu cez HS-Au väzbu, pomocou ampérometrie.

Porovnanie väzby na jadnom a oboch koncoch.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3145.pdf 465 797 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra jadrovej fyziky a biofyziky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Viktor Gajdoš.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

GAJDOŠ, Viktor: Štúdium hybridizácie DNA na pevnom povrchu pomocou ampérometrie. [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra jadrovej fyziky a biofyziky. Školiteľ: Prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc.. Rok obhajoby: 2000