diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Konštantina filozofa v Nitre » Pedagogická fakulta » Iná katedra » Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
49 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ

Mgr. Jana Bucalova (Školiteľ: PaedDr Viera Tomkova, Phd) | pridané: 9. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

BUCALOVÁ, Jana: Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ. [Diplomová práca] Jana Bucalová. – Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre. Pedagogická fakulta, Katedra techniky a informačných technológií. – Školiteľ: PaedDr. Viera Tomková. Nitra: PF UKF, 2007.

Práca opisuje návrh pracovného zošita, z tematického celku Komunikácia v technike pre 5. ročník Základných škôl, jeho použitie na vyučovacích hodinách, rozvoj techniky a komunikácie v priebehu historického vývoja.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3151.rar 696 735 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Konštantina filozofa v Nitre - Pedagogická fakulta - Iná katedra

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitná knižnica
Javorová 12
Nitra 1
949 01
http://www.lib.ukf.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

BUCALOVA, Jana: Návrh pracovného zošita k tematickému celku Komunikácia v technike pre 5. ročník ZŠ [ Diplomová práca ] Univerzita Konštantina filozofa v Nitre, Pedagogická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: PaedDr Viera Tomkova, Phd. Rok obhajoby: 2007