Meta:

Za prácu už hlasovalo
48 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Ateroskleróza a tuky v strave

Júlia Puklušová (Školiteľ: doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.) | pridané: 10. júla 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

V práci sme charakterizovali aterosklerózu, zosumarizovali sme poznatky a údaje o priebehu a vzniku ochorenie. Popísali sme rizikové faktory aterosklerózy a v plyv výživy s obsahom tukov na vznik tohto ochorenia.Popísali sme lipidy, ktoré sa nachádzajú v plazme človeka a rozdelili sme potraviny podľa obsahu tuku.

V práci sme charakterizovali aterosklerózu, zosumarizovali sme poznatky a údaje o priebehu a vzniku ochorenie, ktoré má na Slovensku vysokú prevalenciu. Zhodnotili sme aterosklerózu ako problém spoločnosti. Charakterizovali sme najčastejšie príčiny a následky aterosklerózy, ako aj rizikové faktory tohto ochorenia.

Rizikové faktory aterosklerózy sme rozdelili na faktory životného štýlu (výživa, fajčenie cigariet a tabaku, nadmerná spotreba alkoholu, nízka telesná aktivita, stres, typ osobnosti), biochemické a fyziologické charakteristiky (zvýšený celkový cholesterol v plazme, predovšetkým LDL, nízky HDL-cholesterol, zvýšené triacylglyceroly, zvýšený krvný tlak, diabetes mellitus a hyperglykémie a obezita) a nemodifikovateľné osobné charakteristiky (vek, pohlavie a rodinná anamnéza).

Vysvetlili sme súčasný stav poznania o vplyve výživy na vývoj aterosklerózy a poukázali sme na význam tukov vo výžive a vplyv na vývoj aterosklerózy.

V plazme človeka sa nachádza cholesterol, triacylglyceroly, fosfolipidy a mastné kyseliny. Ich transport je umožnený pomocou lipoproteínov. Hyperlipoproteinémie predstavujú skupinu ochorení hromadného výskytu, ktoré sú charakterizované zvýšenými hladinami lipidov a lipoproteínov v krvnej plazme. Popísali sme diétne opatrenia na zníženie hodnôt lipidov v krvi a stanovili sme optimálne hodnoty lipidov séra.

Poukázať na potrebu a význam primárnej prevencie aterosklerózy a význam výživy pre prevenciu tohto ochorenia. Popísali sme význam vlákniny, fytosterolov, antioxidantov a probiotík vo výžive a stanovili sme optimálne hodnoty denného príjmu lipidov v strave.

Potraviny sme rozdelili podľa vhodnosti pri diéte so zníženým obsahom cholesterolu a popísali sme možnosti, ako správne pripravovať jedlá a ako usporiť tuk.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3158.doc 4 001 280 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - Katedra výživy ľudí

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

PUKLUŠOVÁ, Júlia: Ateroskleróza a tuky v strave [ Bakalárska práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra výživy ľudí. Školiteľ: doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Aterosklerosis and lipids in food

Júlia Puklušová (Supervisor: doc. MUDr. Jaroslav Daniška, CSc.) | added: 10. júla 2007

Abstract of bachelor thesis: