sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
34 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Short time oscillations of exchange rates

Tomáš Bokes (Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.) | pridané: 10. júla 2007

Abstrakt diplomovej práce:

In this paper we discuss and analyze deviations of a foreign exchange rate from its short term equilibrium. Scope of this paper is to analyze the discrete time model directly derived from the differential equation by replacing the time derivative by time difference. Although an additional factor forcing solutions to be bounded was included in discrete time model in earlier papers, we analyze properties of the model without this element, but with smaller step. We find a boundary for the initial values and condition for parameters of the model that keep trajectories in the boundary. The functional analysis and center manifold theory is used to analyze stability of the only fixed point x=0.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3159.pdf 1 420 068 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.iam.fmph.uniba.sk/ studium/ efm/ diplomovky/

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky - Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Knižničné a edičné centrum
Mlynská dolina, Pavilón 1
Bratislava 4
842 41
http://www.fmph.uniba.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

BOKES, Tomáš: Short time oscillations of exchange rates [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Katedra aplikovanej matematiky a štatistiky. Školiteľ: Prof. RNDr. Pavol Brunovský, DrSc.. Rok obhajoby: 2007