sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra organickej chemie » Štúdium paládiom katalyzovaných reakcií v podmienkach...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
31 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Mgr. Iveta Augustinova
ivetapx@gmail.com
r. 2006

Školiteľ:
RNDr. Viera Polackova

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Chemické vedy » Organická chémia

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra organickej chemie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Štúdium paládiom katalyzovaných reakcií v podmienkach mikrovlnného žiarenia.

Mgr. Iveta Augustinova (Školiteľ: RNDr. Viera Polackova) | pridané: 7. augusta 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Microwave activation as non-conventional energy source has become a very popular an useful technology in organic chemistry. Microwave irradiation leads to large reduction in reaction times, enhancement in conversion and sometimes in selectivity with several advantages of the eco-friendly approach, termed green chemistry.

The Suzuki cross-coupling reaction provides a general method for the formation of carbon-carbon single bonds between boronic acids and electrophiles.

The main aim of this work was to investigate the effect of microwave on the Pd catalyzed raections of arylboronic acids with aryl chlorides or acylchlorides. The effect of the catalyst, base and solvent was studied as well as the effect of the functional groups. Reactions generally proceed in good yields for the synthesis of wide variety of biphenyls and benzophenones, respectively.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra organickej chemie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

AUGUSTINOVA, Iveta: Štúdium paládiom katalyzovaných reakcií v podmienkach mikrovlnného žiarenia. [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra organickej chemie. Školiteľ: RNDr. Viera Polackova. Rok obhajoby: 2006