diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach » Katedry » Iná katedra » Diagnostické postupy pri diagnostike ochorení sponkového...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Diagnostické postupy pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní

Varvara Janovska (Školiteľ: MVDr. Martin MIHÁLY, PhD.) | pridané: 18. augusta 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Ochorenia kĺbov predstavujú najčastejšiu príčinu prechodnej alebo trvalej nepoužiteľnosti športových koní. Sponkový kĺb, je v porovnaní s ostatnými kĺbmi, zvlášť často postihnutý. Dôvodom je relatívne malá kĺbová plocha, v pomere k veľkosti a váhe koňa a mimoriadna pohyblivosť sponkového kĺbu. Keďže ani klinické ani röntgenologické vyšetrenia neposkytujú vždy jednoznačné výsledky, je stále väčší dopyt po presnejších vyšetrovacích metódach. Momentálne najviac používanými zobrazovacími metódami sú röntgenologické a sonografické vyšetrenia. Sú to síce málo invazívne metódy , zachytávajú však napr. arthropathie často už v pokročilom štádiu patologických zmien na kostiach a chrupkách. Pre získanie detailnejších informácií o poškodení kĺbu v rannom štádiu ochorenia, je indikovaná diagnostická artroskopia, ktorá musí byt vykonané v celkovej anestézii. Ani táto metóda, nám však neumožňuje posúdiť niektoré časti kĺbu. V humánnej medicíne je magnetická rezonancia a počítačová tomografia metódami voľby pri diagnostike ochorení kĺbov. V oblasti kolena a ramena tieto metódy postupne nahrádzajú diagnostickú artroskopiu. Účelom práce bolo zhodnotiť možnosti používania zobrazovacích metód, pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní.

Ochorenia sponkového kĺbu sú v konskej praxi pomerne častým javom. Stretávame sa s nimi pri rôznych typoch jazdeckých koní – parkúrových, dostihových, westernových, ale aj rekreačných. Pre správne stanovenie diagnózy a správnu liečbu je potrebné mať dobrú znalosť anatómie danej oblasti, ovládať klinickú diagnostiku ortopedických chorôb a základné zobrazovacie techniky – röntgenologické a ultrazvukové vyšetrenie.

V prvej časti našej práce popisujeme jednotlivé projekcie používané pri röntgenologickom vyšetrení sponkového kĺbu. Okrem štandardnej latero – mediálnej a dorzo – palmárnej sú to rôzne šikmé projekcie pre lepšiu vizualizáciu jednotlivých proximálnych sezamských kostí a lepšie znázornenie aj drobných zmien vyskytujúcich sa na dorzoproximálnom okraji sponkovej kosti (phalanx proximalis). Pomocou ultrazvuku znázorňujeme štruktúru jednotlivých mäkkých tkanív, ako je kĺbové puzdro, kolaterálne väzy, kvalita synovie, medzikostný sval a sezamské väzy.

V druhej časti práce podávame analýzu pacientov ošetrených na klinike chirurgie, ortopédie a röntgtenológie, u ktorých bolo diagnostikované ochorenie sponkového kĺbu. Ako štatistický súbor sme vybrali pacientov s diagnostikovaným ochorením sponkového kĺbu, vyšetrovaných na Klinike chirurgie, ortopédie a röntgenológie v priebehu rokov 2001 – 2006. Ochorenie v oblasti sponkového kĺbu bolo diagnostikované u 15 koní vo veku 1 až 15 rokov (z toho deväť valachov, štyri kobyly a dva žrebca), ktoré krívali v priemere 1 deň až 3 roky. Päť koní krívalo na ľavú hrudníkovú končatinu, desať na pravú hrudníkovú končatinu. Dva kone boli využívané na westernové jazdenie, sedem koní na skokové a šesť koní na rekreačné jazdenie. V súbore bolo dvanásť Slovenských teplokrvníkov, jeden Quarter horse, jeden Angloarab a jeden Holsteinský kôň. U všetkých koní bolo spravené klinické vyšetrenie, u ôsmich koní USG vyšetrenie a u jedenástich koní RTG vyšetrenie, z toho bola u štyroch koní stanovená diagnóza na základe RTG a USG vyšetrenia, u troch koní na základe vyšetrenia USG, u siedmich koní na základe RTG a u jedného koňa na základe klinického vyšetrenia.

Zo štatistického súboru 15 koní bolo u ôsmich koní diagnostikované ochorenie šľachového aparátu a u ôsmich koní bol zistený patologický nález na kostnom tkanive. Na diagnostiku patologických stavov mäkkých tkanív sponkového kĺbu sme využívali USG vyšetrenie.

V súbore nami vyšetrovaných koní bola u dvoch koní diagnostikovaná akútna tendinitída, u jedného chronická tendinitída, u dvoch desmitída ligamenta colaterale médium a musculus interosseus, u štyroch chip fraktúra sponkovej kosti, po jednom sa vyskytovali aj septická artritída sponkového kĺbu, proximálna sesamoidóza spojená s periostitídou metakarpálnej kosti, status post tendinitis, hypertrofická synovitída, osifikácia ligamenta colaterale compedis dextra a fraktúra 4. metakarpálnej kosti.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3192.doc 3 570 176 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach - Katedry - Iná katedra

Univerzita veterinárskeho lekárstva v Košiciach, Ústav vedeckých informácií a knižnica
Komenského 73
Košice 1
041 81
http://www.uvm.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Varvara Janovska.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

JANOVSKA, Varvara: Diagnostické postupy pri diagnostike ochorení sponkového kĺbu u koní [ Diplomová práca ] Univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie v Košiciach, Katedry, Iná katedra. Školiteľ: MVDr. Martin MIHÁLY, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

DIAGNOSTIC PROCEDURE DURING DIAGNOSTICS OF HORSE FETLOCK JOINT DISEASES.

Varvara Janovska (Supervisor: MVDr. Martin MIHÁLY, PhD.) | added: 18. augusta 2007

Abstract of diploma thesis: