sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra zivocisnej fyziologie a etologie » Posvadobny pohlavny vyber u vrabca domoveho: dokazu samice...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
40 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Posvadobny pohlavny vyber u vrabca domoveho: dokazu samice rozlisit “dobreho otca” na zaklade pociatocnej pripravy na starostlivost o potomstvo?

Dusana Slobodova (Školiteľ: Prof. Michal Zeman) | pridané: 5. septembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Dokazu samice vrabca domoveho (Passer domesticus) rozlisit “dobreho otca” na zaklade pociatocnej pripravy na starostlivost o potomstvo?

Podiel rodicovskeho usilia samcov u druhov s biparentalnou rodicovskou starostlivostou o mladata (napr. pri stavbe hniezda) sluzi podla najnovsich studii ako pohlavny znak pre samice. V predkladanej studii volne zijucej populacie vrabca domoveho (Passer domesticus) sme sa snazili zistit, ako sa podiel samcov na rodicovskej starostlivosti meni v zavislosti na stadiu hniezdenia a ci sa pociatocne rodicovske usilie samcov odraza v neskorsich stadiach rodicovskej starostlivosti. Ukazalo sa, ze na stavbe hniezda sa podielali prevazne samcekovia, hniezdny uspech vsak v skutocnosti nezavisel od podielu samcov na stavbe alebo strazeni hniezda. Na inkubacii a zahrievani mladat sa samce zucastnovali menej nez samice. Investicia do krmenia mladat bola u oboch partnerov rovnaka, podstatne sa vsak lisila medzi jednotlivymi samcami. Zo vsetkych ukazovatelov mal vplyv na pocet mladat, ktore uspesne opustili hniezdo, len podiel samcov na krmeni mladat, co naznacuje, ze prispievanie samcov na hniezdeni ma zasadny vyznam pre reprodukcnu uspesnost paru. Okrem pozitivnej korelacie ucasti samcov na stavbe hniezda a inkubacii v obdobi kladenia vajec sa nepotvrdil ziaden vztah medzi ich pociatocnym (stavba a strazenie hniezda) a naslednym (neskora inkubacia, miera zahrievania a zaobstaravania mladat) reprodukcnym usilim. Na zaklade tychto zisteni pociatocna starostlivost o hniezdo sa neprejavuje ako pravdivy ukazovatel neskorsej rodicovskej starostlivosti samcov vrabca domoveho. Naopak, tato skutocnost nuti zamysliet sa, ci pociatocne reprodukcne usilie nie je strategia niektorych samcov ovplyvnit investiciu samic do reprodukcie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3201.pdf 89 695 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.ivb.cz/ folia/ 52/ 3/ 299-308.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra zivocisnej fyziologie a etologie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SLOBODOVA, Dusana: Posvadobny pohlavny vyber u vrabca domoveho: dokazu samice rozlisit “dobreho otca” na zaklade pociatocnej pripravy na starostlivost o potomstvo? [ Diplomová práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra zivocisnej fyziologie a etologie. Školiteľ: Prof. Michal Zeman. Rok obhajoby: 2002

Diploma Thesis:

Post-mating sexual selection in house sparrows: can females estimate "good fathers" according to their early parental effort?

Dusana Slobodova (Supervisor: Prof. Michal Zeman) | added: 5. septembra 2007

Abstract of diploma thesis:

Can females of house sparrows (Passer domesticus) identify "good fathers" according to their early parental effort?

Recently, several studies suggested that in species with biparental care, male parental effort (for instance in terms of nest building) serves as a sexual signal for females. In this study on free-living population of house sparrows (Passer domesticus) we investigated how male contribution to parental care varies between breeding stages and whether early parental care of a male reflects his parental effort at later stages. We found that nest building was performed predominantly by males. However, hatching success was not related to male participation in nest building or early nest guarding. The contribution of males to incubation and chick brooding was lower than in females. Investment in chick feeding did not differ between partners, but varied considerably from one male to another. The male effort in chick feeding alone was related to the number of young at fledging age, which suggests that male assistance is essential to maximize reproductive success in house sparrows. Apart from the positive correlation between male nest building and male incubation during the egg laying period we found no relationship between the early (nest building and nest guarding) and later parental effort (late incubation, brooding and provisioning rates). Consequently, the intensity of male nest building and early nest guarding do not seem to be true indicators of later parental effort in the house sparrows. Instead, we have a reason to speculate that high early parental effort might be a strategy of some males to manipulate the reproductive effort of their partner.