sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka » Fakulta priemyselných technológii » Iná katedra » Spracovanie projektu kompostovania organických látok z...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
46 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Spracovanie projektu kompostovania organických látok z komunálneho odpadu pre región Zvolen

Ing. Mária Jaššová (Školiteľ: Ing.Peter Plekanec) | pridané: 11. septembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá spôsobom zberu a spracovania biologického odpadu, ďalej projektom, vybudovaním a prevádzkou kompostárne vo Zvolenskej Slatine, kde sa biologický odpad spracováva kompostovaním s výstupným produktom- kompost a jeho následným využitím.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka - Fakulta priemyselných technológii - Iná katedra

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Univerzitná knižnica TnUAD, Trenčín
Horný Šianec 9
Trenčín
911 01
http://www.kniznica.tnuni.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Ing.Mária Jaššová.

Bibliografický odkaz

JAŠŠOVÁ, Mária: Spracovanie projektu kompostovania organických látok z komunálneho odpadu pre región Zvolen [ Diplomová práca ] Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Fakulta priemyselných technológii, Iná katedra. Školiteľ: Ing.Peter Plekanec. Rok obhajoby: 2007