diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra » TVORBA PREZENTÁCIÍ AKO PROSTRIEDOK SKVALITNENIA VÝUČBY NA...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
57 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Jozef Homza
bigfriend@azet.sk

Dostupný celý text práce:
ZIP
r. 2006

Školiteľ:
Ing. Bianka Horváthová

Vedný odbor:
SPOLOČENSKÉ VEDY » Pedagogické vedy, učiteľstvo a vychovávateľstvo » Pedagogika

Škola:
Prešovská univerzita » Pedagogická fakulta » Iná katedra

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

TVORBA PREZENTÁCIÍ AKO PROSTRIEDOK SKVALITNENIA VÝUČBY NA 1. STUPNI ZŠ

Jozef Homza (Školiteľ: Ing. Bianka Horváthová) | pridané: 16. septembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Témou mojej diplomovej práce je tvorba prezentácií ako prostriedok skvalitnenia výučby na 1. stupni základnej školy. Práca je rozdelená do siedmich kapitol. V prvej kapitole sa venujeme teoretickým poznatkom o počítačoch. V 2. – 4. kapitole skúmame stav používania informačných technológií a z toho vyplývajúcu tvorbu prezentácií v práci učiteľov. Cieľom tejto práce je zistiť a porovnať súčasný stav používania počítača a prezentácií na vyučovaní u pedagógov 1.stupňa v mestských a vidieckych základných školách a poukázať na potrebu a opodstatnenosť tvorby a následného zavádzania výučbových programov a prezentácií na 1. stupni základnej školy i na ich možný spôsob realizácie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3210.zip 972 277 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Pedagogická fakulta - Iná katedra

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

HOMZA, Jozef: TVORBA PREZENTÁCIÍ AKO PROSTRIEDOK SKVALITNENIA VÝUČBY NA 1. STUPNI ZŠ [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, Iná katedra. Školiteľ: Ing. Bianka Horváthová. Rok obhajoby: 2006