sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie » Interactions of Coinage Metal Dimers with Water Molecule....

Meta:

Za prácu už hlasovalo
42 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Michal Sedlák
sedlak_m@yahoo.ie

Dostupný celý text práce:
PDF
r. 2006

Školiteľ:
Prof. Miroslav Urban

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Fyzikálne vedy » Chemická fyzika (aj pre chemické vedy)

Škola:
Univerzita Komenského » Prírodovedecká fakulta » Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Interactions of Coinage Metal Dimers with Water Molecule. Relativistic Effects.

Michal Sedlák (Školiteľ: Prof. Miroslav Urban) | pridané: 25. septembra 2007

Abstrakt dizertačnej práce:

Teoretická chémia, slabé medzimolekulové interakcie.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť dizertačnej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3219.pdf 798 816 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Univerzita Komenského - Prírodovedecká fakulta - Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie

Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta, Ústredná knižnica
Mlynská dolina B - 2
Bratislava 4
842 15
http://www.fns.uniba.sk/prifuk/kniznice/index.htm

Kontakt na autora dizertačnej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

SEDLÁK, Michal: Interactions of Coinage Metal Dimers with Water Molecule. Relativistic Effects. [ Dizertačná práca ] Univerzita Komenského, Prírodovedecká fakulta, Katedra fyzikalnej a teoretickej chemie. Školiteľ: Prof. Miroslav Urban. Rok obhajoby: 2006