sme.sk
 

Meta:

Za prácu už hlasovalo
28 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Conception of Connection of Embedded Processor to Arithmetic Coprocessor in SOPC Altera

Martin Simka (Školiteľ: Doc. Ing. Milos Drutarovsky, PhD) | pridané: 29. septembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

It is widely recognized that security issues will play a crucial role in future computer

and communication systems. A central tool for achieving system security are

cryptographic algorithms. For performance as well as for physical security reasons it

is often required to realize cryptographic algorithms in hardware. This contribution

proposes connection of arithmetic architecture – a scalable Montgomery multiplication

(MM) coprocessor which is optimized for Altera programmable logic devices

(PLD) to the Nios embedded processor.

We show the procedure of how the coprocessor, and the whole block are synthesized

and simulated. Special attention we pay to the description of Nios Avalon

Bus, its features and selected parameters of connection. Various configurations of

the coprocessor together with timing analysis results and area estimations for Altera

devices are presented.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.best.tuke.sk/ simka/ download/ pub/ sim_msc_02.pdf

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SIMKA, Martin: Conception of Connection of Embedded Processor to Arithmetic Coprocessor in SOPC Altera [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra elektroniky a multimediálnych telekomunikácií. Školiteľ: Doc. Ing. Milos Drutarovsky, PhD. Rok obhajoby: 2002