Meta:

Za prácu už hlasovalo
36 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Ing. Peter Smítka
peter.smitka@gmail.com

Dostupný celý text práce:
DOC
r. 2007

Školiteľ:
Pavel Segeč, PhD.

Kľúčové slová:
IP, VoIP, QoS, Cisco, meranie

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Informatika

Škola:
Žilinská univerzita » Fakulta riadenia a informatiky » Katedra informačných sietí KIS

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

BibTex:
Verzia vo formáte BibTex

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

QoS architecture design in IP telephony

Ing. Peter Smítka (Školiteľ: Pavel Segeč, PhD.) | pridané: 2. októbra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá QoS sieťovými mechanizmami na zabezpečenie kvality IP telefónnych hovorov v zmiešaných sieťach. Popisuje možnosti zabezpečenia, ich praktickú konfiguráciu a taktiež testuje ich účinnosť na testovacej sieti zostavenej v laboratóriu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3224.doc 3 710 464 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Fakulta riadenia a informatiky - Katedra informačných sietí KIS

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

SMÍTKA, Peter: QoS architecture design in IP telephony [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Fakulta riadenia a informatiky, Katedra informačných sietí KIS. Školiteľ: Pavel Segeč, PhD.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

QoS architecture design in IP telephony

Ing. Peter Smítka (Supervisor: Pavel Segeč, PhD.) | added: 2. októbra 2007

Abstract of diploma thesis:

This diploma thesis is dedicated to studies of QoS network mechanisms for ensuring the quality of IP telephony calls in mixed networks. It describes the possibilities, configuration and test the mechanisms efficiency in laboratory conditions.

This diploma thesis is dedicated to studies of QoS network mechanisms for ensuring the quality of IP telephony calls in mixed networks. It describes the possibilities, configuration and test the mechanisms efficiency in laboratory conditions.