sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Žilinská univerzita » Elektrotechnická fakulta » Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS » Artefakty pri snímaní biosignálov a metódy ich eliminácie

Meta:

Za prácu už hlasovalo
35 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Artefakty pri snímaní biosignálov a metódy ich eliminácie

Tomáš Vician (Školiteľ: Ing. Jana Mrázová) | pridané: 3. novembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca popisuje existujúce metódy odstraňovania artefaktov z biosignálov a niektoré z nich aplikovať na konkrétny biologický signál obsahujúci artefakty. Teoretická časť popisuje základné vlastnosti biosignálov a ich artefaktov ako aj metódy ich redukcie. Praktická časť je venovaná aplikácii jednotlivých metód na zvolené biosignály. Konkrétne ide o aplikáciu frekvenčných filtrov a metódy wavelet denoising na zvolený signál EKG obsahujúci respiračné, sieťové a svalové artefakty.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3244.pdf 1 003 418 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Žilinská univerzita - Elektrotechnická fakulta - Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS

Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná knižnica
Ul. vysokoškolákov 24
Žilina 8
011 84
http://ukzu.utc.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

VICIAN, Tomáš: Artefakty pri snímaní biosignálov a metódy ich eliminácie [ Diplomová práca ] Žilinská univerzita, Elektrotechnická fakulta, Katedra riadiacich a informačných systémov KRIS. Školiteľ: Ing. Jana Mrázová. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Biosignal artifacts and their removal

Tomáš Vician (Supervisor: Ing. Jana Mrázová) | added: 3. novembra 2007

Abstract of diploma thesis:

Theoretical part of thesis describes basic features of biosignals, its artifacts and artifacts removal methods. Practical part of thesis handle with practical application of artifacts removal methods such as frequency filtering and wavelet denoising methods on concrete ECG biosignal containing artifacts.

Theoretical part of thesis describes basic features of biosignals, its artifacts and artifacts removal methods. Practical part of thesis handle with practical application of artifacts removal methods such as frequency filtering and wavelet denoising methods on concrete ECG biosignal containing artifacts.