sme.sk
 
diplomovka.sme.sk » Katalóg » Prešovská univerzita » Pravoslávna bohoslovecká fakulta » Katedra praktického bohoslovia » Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie...

Meta:

Za prácu už hlasovalo
23 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie ekologického problému v súčasnosti

Michal Džugan (Školiteľ: Mgr. Alexander Cap, CSc.) | pridané: 5. novembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Práca rozoberá problematiku ekologickej krízy z teologického pohľadu pravoslávnej duchovnosti a to nielen teórie orthodoxie ale aj praxe orthopraxie.

V súčasnosti sa stretávame s rôznymi problémami, ktoré sa nám svojim charakterom zdajú byť cudzie Cirkvi. Takýmto celosvetovým problémom je aj znečisťovanie a ničenie životného prostredia, ktoré vyvolalo dosť vážnu ekologickú krízu s alarmujúcimi dôsledkami pre celé ľudstvo. Mnohí z nás si možno položia otázku, prečo by sme sa práve my kresťania mali zaoberať takzvanou "ekologickou krízou". Sú dve základné kategórie kresťanov ktorí rozmyšľajú takýmto spôsobom. Prví sú tí, ktorí veria, že cieľom Cirkvi Christovej je spasenie výlučne duší; všetko materiálne je pre nich druhoradé, ak nie skutočne brániace spáse duše. Pre takýchto kresťanov je materiálny svet prechodný a určený k tomu, aby bol v Kráľovstve Božom nahradený svetom, ktorý je nemateriálny ale duchovný. Druhá kategória kresťanov ľahostajných k ekologickej kríze je vytvorená tými, ktorí veria, že problém je vo svojej povahe politický, vedecký a technologický a Cirkev a teológia nemá nič spoločné s touto otázkou. Podľa nich sa týmto problémom majú zaoberať politici a vedci a Cirkev a teológia má iní druh práce.

Teológia a duchovnosť pravoslávnej Cirkvi však svedčí o tom, že je nevyhnutné pre nás pravoslávnych zaoberať sa dôvodmi prečo hrozná vážnosť tohto problému by mala tvoriť súčasť aj našich záujmov, nášho svedectva a našej misie. Je to predovšetkým povinnosť nás pravoslávnych zobrať tento problém vážne a zaradiť ho medzi naše najnaliehavejšie priority. Je pre nás životne dôležité pochopiť, že ak v tomto smere nič neurobíme, z Božieho hľadiska nesieme zodpovednosť za najneodpustiteľnejšiu nevšímavosť a hriech.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Prešovská univerzita - Pravoslávna bohoslovecká fakulta - Katedra praktického bohoslovia

Prešovská univerzita v Prešove, Univerzitná knižnica
Ul. 17. novembra 1
Prešov
081 85
http://www.pulib.sk/

Diplomová práca nebola vložená diplomantom. Prácu vložil/a Mgr. Michal Džugan.

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

DŽUGAN, Michal: Postavenie človeka v stvorenstve a jeho prínos pre riešenie ekologického problému v súčasnosti [ Diplomová práca ] Prešovská univerzita, Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Katedra praktického bohoslovia. Školiteľ: Mgr. Alexander Cap, CSc.. Rok obhajoby: 1998