Testovanie logických obvodov prostredníctvom vzdialeného prístupu

Peter Gima (Školiteľ: Doc. Ing. Ján Bača, CSc.) | pridané: 11. novembra 2007

Abstrakt diplomovej práce:

Diplomová práca sa zaoberá analýzou možnosti testovania logických obvodov prostredníctvom vzdialeného prístupu. Na základe analýzy je navrhnutý a zrealizovaný systém na báze klient-server architektúry. Aplikácia servera poskytuje správu prideľovania pracovného času klientom pre prácu s modulom injekcie porúch ako aj komunikačné rozhranie medzi modulom a klientom. Aplikácia klienta poskytuje možnosť testovania logického obvodu implementovaného v module injekcie porúch pripojenom k serveru prostredníctvom vopred zostaveného nezávislého a závislého testu.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť diplomovej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Technická univerzita v Košiciach - Fakulta elektrotechniky a informatiky - Katedra počítačov a informatiky

Technická univerzita v Košiciach, Univerzitná knižnica
Letná 9
Košice 1
042 00
http://www.lib.tuke.sk/

Kontakt na autora diplomovej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

GIMA, Peter: Testovanie logických obvodov prostredníctvom vzdialeného prístupu [ Diplomová práca ] Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Katedra počítačov a informatiky. Školiteľ: Doc. Ing. Ján Bača, CSc.. Rok obhajoby: 2007

Diploma Thesis:

Logical circuits testing by remote access

Peter Gima (Supervisor: Doc. Ing. Ján Bača, CSc.) | added: 11. novembra 2007

Abstract of diploma thesis:

Diploma work deals with the analyse of possibilities for logical circuits testing by remote access. On the basis of this analyse is designed and realised system based on client-server architecture. Server application provides management of assigning work-time to clients for working with modul of fault injection and also provide for communication interface between module and client.

Diploma work deals with the analyse of possibilities for logical circuits testing by remote access. On the basis of this analyse is designed and realised system based on client-server architecture. Server application provides management of assigning work-time to clients for working with modul of fault injection and also provide for communication interface between module and client. Client application allows logical circuit testing implemented in module of fault injection by prepared single flow testing and sequential testing procedure.