Meta:

Za prácu už hlasovalo
58 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!
Matúš Chamula

Dostupný celý text práce:
PDF | WEB
r. 2007

Školiteľ:
Mgr. Marek Kumpošt

Kľúčové slová:
hacking, Google, Yahoo, vyhľadávanie, GHDB, API, GScan

Vedný odbor:
PRÍRODNÉ VEDY » Informatické vedy » Aplikovaná informatika

Škola:
Univerzita mimo Slovenska

Dublin Core:
Dublin Core verzia

MARC21XML:
Verzia vo formáte MARC21XML

OAI:
Verzia pre Iniciatívu otvorených archívov

Upozornenie: obsah diplomovej práce je chránený autorským zákonom č. 618/2003 Z.z.

Google hacking

Matúš Chamula (Školiteľ: Mgr. Marek Kumpošt) | pridané: 18. novembra 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Cieľom tejto bakalárskej práce je špecifikovať konkrétne možnosti využitia vyhľadávača Google ako hackovacieho nástroja a zhodnotiť hrozby a oblasti, ktorých sa táto problematika najviac dotýka. Jej súčasťou je demonštrácia hackingu pomocou Googlu na konkrétnych príkladoch a takisto aj metód ochrany proti takýmto typom útokov.

Masarykova univerzita, Fakulta informatiky, Brno, Česká republika

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3251.pdf 387 401 B.

Plný text diplomovej práci je k dispozícii na internete:
www.fi.muni.cz/ ~xchamula/ files/ bthesis.pdf

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Podobné diplomové práce

Bibliografický odkaz

CHAMULA, Matúš: Google hacking [ Bakalárska práca ] Univerzita mimo Slovenska. Školiteľ: Mgr. Marek Kumpošt. Rok obhajoby: 2007

Bachelor Thesis:

Google Hacking

Matúš Chamula (Supervisor: Mgr. Marek Kumpošt) | added: 18. novembra 2007

Abstract of bachelor thesis:

The goal of this bachelor's thesis is to specify certain options of using the Google search engine as a hacking tool and to evaluate threats and fields that are most concerned by the issue. The thesis includes a demonstration of specific examples of Google Hacking as well as methods of protection against these kinds of attacks.

The goal of this bachelor's thesis is to specify certain options of using the Google search engine as a hacking tool and to evaluate threats and fields that are most concerned by the issue. The thesis includes a demonstration of specific examples of Google Hacking as well as methods of protection against these kinds of attacks.