Meta:

Za prácu už hlasovalo
57 čitateľov
Zaujala aj vás? Hlasujte!

Význam mäsa vo výžive ľudí a gény ovplyvňujúce kvalitu mäsa

Janka Galajdová (Školiteľ: doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.) | pridané: 28. novembra 2007

Abstrakt bakalárskej práce:

Mäso je veľmi cennou potravinou živočíšneho pôvodu vo výžive ľudí. Výživná hodnota je daná kvantitatívnym a kvalitatívnym zastúpením jednotlivých a z hľadiska výživy človeka dôležitých zložiek, ako sú bielkoviny, lipidy, sacharidy, minerálne látky a vitamíny. Mäso je bohatým zdrojom bielkovín, lipidov, železa a vitamínov skupiny B.

Z chemického hľadiska majú všetky konzumované mäsá pomerne rovnaký obsah výživných látok. Zásadné rozdiely sú v obsahu tuku a cholesterolu. Mäso s nízkym obsahom týchto zložiek sa označujú ako diétne mäso. Patrí sem napríklad hydinové mäso, mäso z rýb, králikov a zveriny. Ale aj ostatné druhy mäsa, ako bravčové, hovädzie a ovčie mäso plnia dôležitú úlohu vo výžive ľudí.

Kvalita mäsa môže byť ovplyvnená rôznymi faktormi, a to genetickými a negenetickými. Najrozšírenejšou chybou v kvalite mäsa u ošípaných je tzv. PSE mäso (Pale - bledé, Soft - mäkké, Exudative - vodnaté). Opakom PSE mäsa je DFD mäso (Dark - tmavé, Firm - tuhé, Dry - suché) vyskytujúce sa hlavne u hovädzieho dobytka. Ďalšou významnou odchylkou v kvalite mäsa je obsah priónov, ktoré zapríčiňujú bovínnu špongioformnú encefalopatiu (BSE) u hovädzieho dobytka a u oviec scarpie. Mutácia callipyge génu u oviec spôsobuje svalovú hypertrofiu prejavujúcu sa hlavne v oblasti stehien a na bedrách.

Kvalita mäsa a výskyt rizikových faktorov môže byť objektívne stanovená využitím metód molekulovej genetiky. Používa sa predovšetkým metóda PCR (Polymerase Chain Reaction - Polymerázová reťazová reakcia) a jej modifikáciami.

Diskusia k vedeckej práci:

Dostupnosť bakalárskej práce:

Diplomovú prácu poskytne autor na záujemcom na požiadanie (pošlite autorovi správu cez doleuvedený formulár).

Diplomovú prácu si môžete stiahnuť z nášho portálu:
zdroj/3253.rar 222 351 B.

Diplomová práca sa nachádza v knižnici tejto vysokej školy:
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre - Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov - Katedra genetiky a plemenárskej biológie

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Štúrova 51
Nitra 1
949 59
http://www.slpk.sk/

Kontakt na autora bakalárskej práce

Správa pre diplomanta/autora:

Bezpečnostný kód:
Kontrola
 

Bibliografický odkaz

GALAJDOVÁ, Janka: Význam mäsa vo výžive ľudí a gény ovplyvňujúce kvalitu mäsa [ Bakalárska práca ] Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra genetiky a plemenárskej biológie. Školiteľ: doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.. Rok obhajoby: 2005